mouse 21 januari, 2015

Automatisering kräver ny ekonomisk politik

Automatisering har redan bidragit till en polarisering av arbetslivet.  Fler har  tvingats ta jobb med låga löner som då också har ökat i antal. Detta har skett i alla undersökta OECD-länder, inte minst i Sverige. Polariseringen på arbetsmarknaden kommer av allt att döma öka än mer framöver.För att parera denna utveckling föreslår Reforminstitutet en anpassning till automatiseringen på fyra politikområden: Den makroekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och skattepolitiken.

Läs artikeln i Dagens Arbete här.