Helping hand shakes another in an agreement 17 maj, 2017

En modern socialförsäkring

För bara några år sedan var svenskar världens mest sjukskrivna folk. Det tvingade fram en för många smärtsam åtstramning. I den politiska rekylen luckrades reglerna upp igen och sjukfrånvaron har åter ökat kraftigt. De tvära kasten mellan frikostighet och åtstramning i Sveriges bidrags- och socialförsäkringssystemen beror på den ålderdomliga konstruktionen. Den är orättvis, krånglig och passar inte de moderna arbetsformerna. Här beskriver Stefan Fölster och Robert Gidehag ett alternativ som vinner terräng i världen.

Läs DN-debatt artikeln här.

Läs rapporten här.