i122

Ny lågtrafiktaxa lyft för resenärer

25 april, 2013
Kommunikationer Publiceringar   Bussar och tåg som trafikerar i Stockholms kollektivtrafik skulle kunna transportera betydligt fler resenärer till lägre kostnad, dessutom till lägre pris för många med låg inkomst. Knorren är att sänka priser under tider med liten trafik. På andra håll i världen prövas detta med framgång. Reforminstitutet publicerar en artikel i Dagens Nyheter, och en […] Läs mer...
l_rare_16_9_35019e

Distansundervisning lyft för skola i Kramfors

23 april, 2013
Välfärd   Ådalsskolan i Kramfors hade ett stort problem. Hur ordna modersmålsundervisning och den lagstadgade studiehandledning på modersmålet? För nyanlända kan en bra språkintroduktion och handledning vara avgörande. Kramfors är en liten kommun och behöriga modersmålslärare växer inte direkt på träd. Den ansvarige rektorn Mikael Wiklund rekognoscerade hur andra kommuner löst detta och fastnade för en lösning […] Läs mer...
reformerapr

Reformer i snigelfart 2013

16 april, 2013
Okategoriserade Reforminstitutet för statistik och försöker att ge en överblick över reformer som genomförs i Sverige, och även sådana som utreds eller föreslås av partierna. Förutom en sammanställning av reformer som genomförts i Sverige under åren 2007-2012, kommer också den första sammanställningen av reformer 2013 och en prognos för hela 2013. Bolagsskattesänkningen blev den största reformen.  […] Läs mer...
bistånd

Bistånd villkorat på reformer

25 mars, 2013
Demokrati och rättsväsende Företagsklimat Välfärd Villkorat bistånd. Det var idén som låg bakom den utskällda strategi från Världsbanken och IMF som gick under beteckningen Washington Consensus. De fattiga mottagarländerna fick pengar i utbyte mot löften om reformer. Det fungerade inte. Utbetalningstrycket gjorde att mottagarländerna fick pengar ändå, trots att de inte uppfyllde sina löften och struntade i att vidta de […] Läs mer...

Health Impact Bonds – vad är det?

23 mars, 2013
Omregleringar av marknader Publiceringar Välfärd Skattefinansierad välfärd har oftast betalats genom anslag eller upphandlingar av en verksamhet. Ersättning har utgått även om resultaten inte uppnåtts. Reforminstitutet kommer att uppmärksamma och beskriva en rad olika sätt att betala välfärd för leverans av faktiskt uppnådda resultat. Ett mycket innovativt sådant sätt är ”Health Impact Bonds”. Läs mer...

Öppna universiteten för internationell konkurrens

13 mars, 2013
Arbetsmarknad Nyheter Omregleringar av marknader Välfärd En blandning av protektionism och byråkratisk tröghet tvingar många svenska studenter att avstå från internationella toppkurser för att i stället läsa sämre kurser i högskolan som de är inskrivna i. Regeringens olika insatser för att förbättra högskolekvaliteten överskuggas av en dramatiskt ökande tillgång till utbildning i absolut toppklass runtom i världen. Studenters internationella konkurrenskraft urholkas därmed. Så bör […] Läs mer...

Ett index över mänsklig utveckling i Sveriges Kommuner

9 mars, 2013
Nyheter Publiceringar Reforminstitutet har tagit fram ett index som tar avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling (HDI – human development indikator). I Sverige finns dock fylligare statistik, och därför har också antalet faktorer utökats. Arton faktorer vägs samman som jämför hur olika utfallen är inom fem olika huvudkategorier: Skolan, Jobben, Hälsan, Pengarna samt ”Hopplöshet och Utanförskap”. […] Läs mer...

Ett budgettak för regleringskostnader – exempel körkort

7 mars, 2013
Arbetsmarknad Omregleringar av marknader På många områden har regleringsdrivna kostnadsökningar vida överstigit människors inkomstökningar. Därför har många inte råd att köpa nya bostäder eller att skaffa körkort. Nio av tio unga kvinnor mellan 20 och 30 år som är födda utomlands och saknar gymnasiebehörighet har inte körkort. Samtidigt krävs körkort för de flesta jobb som man kan få utan […] Läs mer...
kvinnorsföretagande

Bra försäkring lyfter kvinnors företagande

26 februari, 2013
Arbetsmarknad Företagsklimat Välfärd Sedan den 1 januari 2013 kan egenföretagare med enskild firma och handelsbolag återigen få samma karensdag som anställda har, i gengäld för en något högre sjukförsäkringsavgift. Erfarenheter från USA tyder på att denna reform är särskilt viktig för kvinnor som funderar på att starta eget. I Sverige finns dessutom ytterligare en försäkring där en icke-diskriminerande […] Läs mer...

Going for Growth

21 februari, 2013
Nyheter Nästan obemärkt i Sverige har OECD publicerat sin senaste ”Going for Growth” rapport. Där föreslås konkreta reformer baserad på OECD‑experters undersökningar av strukturpolitiska reformer och deras ekonomiska resultat. OECD följer även upp i vilken utsträckning länderna har reagerat på och implementerat de föreslagna reformerna. För åren 2011-2012 placerar sig Sverige på en svag 30. plats […] Läs mer...

En mer välavvägd konjunkturpolitik

14 februari, 2013
Arbetsmarknad Nyheter Debatten om hur lågkonjunkturen bör pareras i Sverige har kört fast. Bör staten stimulera ekonomin mer till priset av ett större underskott eller inte? Är det farligt att sänka räntan mer? De som vill stimulera efterfrågan pekar på låg inflation, arbetslöshet, och svagt kapacitetsutnyttjande. De begär att Riksbanken sänker räntan samt rejäla budgetstimulanser. De som […] Läs mer...
ideprovningen

Uppslag till den nya Innovationsstrategin

11 februari, 2013
Företagsklimat Välfärd I oktober 2012 beslöt regeringen om en ny innovationsstrategi. I sanningens namn så är den lös i konturerna, men skall förhoppningsvis bli mer konkret framöver. Därför kommer här ett konkret inspel, som är särskilt relevant för Sverige. Det har länge varit känt att Sverige producerar en hel del gedigen forskning, men är sämre på att […] Läs mer...
regionalbild

En smartare regionalpolitik

5 februari, 2013
Arbetsmarknad Företagsklimat Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. En ny analys och artikel i Dagens Nyheter från Reforminstitutet med avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling visar att problem som vanligtvis förknippas med invandrartäta orter också är mycket vanliga i orter som är ”invandrarfattiga”. Såväl den integrationspolitik […] Läs mer...

Ett nytt Reforminstitut

31 januari, 2013
Nyheter Ett dynamiskt samhälle behöver arenor där nya lösningar kläcks och utvecklas, där perspektiven i debatten vidgas och gränser tänjs. Det nya Reforminstitutet skall uppmärksamma innovativa lösningar på Sveriges utmaningar. Möjliga reformförslag skall mejslas ut som för Sverige framåt i en tid av snabb teknisk utveckling och globalisering. Reformförslagen skall vara evidensbaserade och förankrade i relevant vetenskap. […] Läs mer...
Flera studier visar att brukarna är nöjdare i privat äldreomsorg än i kommunal.

Makten åt den enskilde gav bättre äldreomsorg

19 januari, 2013
Välfärd Valfrihet I Sverige levereras äldreomsorg av kommunerna och finansieras därmed via kommunalskatten. Äldreomsorgen byggdes ut snabbt under decennierna 1960-1980, då under statligt ansvar, men de äldre fick ofta bo i salar och omsorgen var bristfällig. 1990 fick kommunerna ansvaret för äldreomsorgen. Läs mer...
Helping hand shakes another in an agreement

Nytt patientsamarbete förbättrar vården

19 januari, 2013
Välfärd Tack vare två innovativa entreprenörer kan sjuka människor nu hjälpa varandra att må bättre – eller till och med att bli friska. Genom projektet CureTogether kan patienter runtom världen dela med sig av information om vilka behandlingar som hjälper dem bäst och hur de hanterar sina åkommor i vardagen. Läs mer...
ul

Lättare för norrmännen att träffa doktorn

19 januari, 2013
Välfärd Vård Svensk sjukvård håller hög klass. Men tillgången till sjukvård är en av de sämsta och mest ojämlikt fördelade i västvärlden. Våra grannländer visar att det inte behöver vara så. Läs mer...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Så fick britterna toppstudenter att bli lärare

19 januari, 2013
Utbildning Välfärd Förutom fallande studieresultat har den svenska skolan svårt att få de duktigaste studenterna att vilja bli lärare. Men i Storbritannien har succéprojektet Teach First lyckats locka landets toppstudenter till läraryrket och samtidigt förbättrat kvaliteten i landets mest utsatta skolor. Läs mer...
Genom enkla åtgärder som att hålla gatorna rena och reparera fönster kan det vara möjligt att minska brottsligheten, anser forskarna James Q Wilson och George L Kelling.

Experimentet som minskade brottsligheten

19 januari, 2013
Experiment Välfärd Så upptäckte forskarna att skräpiga trottoarer, krossade fönster och graffiti inte bara är ett symptom på kriminalitet, utan också delvis en orsak till den. Läs mer...
money

Rwanda – från misär till ekonomiskt föregångsland

19 januari, 2013
Företagsklimat Knappt två decennier efter folkmordet blomstrar ekonomin i Rwanda. Reformer för bättre företagsklimat har ökat tillväxten och dramatiskt minskat biståndsberoendet. Läs mer...
er

Det måste inte vara kö på akuten

19 januari, 2013
Välfärd Vård Med enkla metoder lyckades läkaren Jody Crane och hans kollegor drastiskt minska väntetiderna på Mary Washington-sjukhusets akutmottagning. Nu börjar Cranes idéer att spridas inom svensk sjukvård. Läs mer...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pekka betalar anställda för att motionera

19 januari, 2013
Välfärd Det finska byggföretaget brottades med hög sjukfrånvaro. Då fick vd:n idén att ge bonus till medarbetare som motionerar. Nu är sjukfrånvaron låg – och företaget mer lönsamt. Läs mer...
stethoscope

Minutkliniker kommer till Sverige

19 januari, 2013
Välfärd Vård För 490 kronor kan patienter snart få hjälp med sin halsfluss direkt på apoteket. De nya minutklinikerna som gör det möjligt lanseras på bred front och kan bli en lönsam affär för svenska arbetsgivare. Läs mer...
Girl drawing back to school

Förskolan som förändrade elevernas livschanser

19 januari, 2013
Välfärd Hjälpinsatser till unga på glid sätts in alldeles för sent. Utifrån den insikten skapade psykologen David Weikart en ny sorts förskola – och förändrade många barns liv. Läs mer...
students_2

Höga krav gav stora resultat

19 januari, 2013
Utbildning Välfärd När skolan fokuserar på bildning kan unga som kommer från svåra uppväxtmiljöer göra en klassresa, trots diskriminerande strukturer. Det visar inte minst projektet ”Alaska Onward to Excellence” i Alaska och svenska Rinkebyakademin. Läs mer...
computer

Jeopardy-vinnande superdator kan lyfta vården

19 januari, 2013
Välfärd Superdatorn Watson vann nyligen den amerikanska versionen av frågesportprogrammet Jeopardy. Nästa steg kan bli att den räddar människoliv. Läs mer...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brittisk matvarukedja erbjuder skilsmässor för en tusenlapp

19 januari, 2013
Entreprenörskap Välfärd Även vid en okomplicerad skilsmässa kan advokaträkningen bli skyhög. Det vill brittiska Co-op ändra på, och säljer nu standardiserade separationspaket för en billig penning. Läs mer...
competition

Obamas tävling sätter fart på skolorna

19 januari, 2013
Skola Välfärd Istället för pekpinnar och detaljstyrning har USA:s president Barack Obama valt en annan väg för att förbättra den amerikanska skolan – att utlysa en tävling om pengar. Läs mer...
dentist

Så blev det rea hos tandläkaren

19 januari, 2013
Välfärd Vård Sistaminuten-priser är ett framgångsrikt koncept på många marknader. Så varför inte också i tandvården? Två handelsstudenter prövade idén, och det blev succé. Läs mer...
snow_car

Snöröjning blir high tech

19 januari, 2013
Natur och miljö USA Snöröjning är en mycket viktig samhällsfunktion. Det har många svenskar blivit påminda om nu i början av 2010, när snö och isbildning hindrat såväl de nationella tågförbindelserna som kollektivtrafiken i många orter. Läs mer...
factory

Spillvärmen tas till vara

19 januari, 2013
Natur och miljö Sverige Under många år såg Luleborna en brinnande gasfackla ute vid NJA:s stålverk. Där eldades restgaserna från masugnen upp utan att energin togs till vara. I samband med den första oljekrisen väcktes frågan om hur man kunde använda gasen till fjärrvärme. Läs mer...
elephant

Jakten på ”The Big 5” skapar jobb och räddar djurlivet i Afrika

19 januari, 2013
Afrika Natur och miljö Under sjuttiotalet förbjöds så kallade troféjakt på högvilt i många afrikanska länder på grund av korruption och overshooting. Tjuvjakt och miljöproblem har lett till framväxt av nationalparker. Men det skulle visa sig att det var genom att prissätta djuren och tillåta högviltsjakt som djurlivet kunde räddas, större landarealer bli inkomstgenererande och arbetstillfällena fler. (1) Läs mer...
Ride through Farytale Forest

Mobilapp forskar medan du promenerar i skogen

19 januari, 2013
Natur och miljö Natur och teknik Utrotningshotade djur kartläggs och naturen övervakas – med hjälp av allmänhetens mobiltelefoner. Det har brittiska forskare börjat göra och slipper därmed att placera ut dyra ljudcensorer i naturen. Läs mer...
www

Internet hjälper azerbadjanerna att runda korruptionen

19 januari, 2013
Företagsklimat Ett modernt skattesystem är en viktig anledning till att Azerbajdzjan, trots auktoritär regim och utbredd korruption, är ett av världens mest framgångsrika reformländer. Läs mer...
desertcar

Öppnar vägen för robotstyrda bilar

19 januari, 2013
Kommunikationer Det låter som framtiden, men händer nu – den amerikanska delstaten Nevada tillåter förarlösa bilar. Läs mer...
bauers

De förvandlade bussen till arbetsplats

19 januari, 2013
Kommunikationer USA Med enkla medel har amerikanska och svenska samhällsinnovatörer fått nya människor att åka kollektivt till jobbet. Läs mer...
government

Regleringsgiljotin förbättrar företagsklimatet

19 januari, 2013
Företagsklimat USA Företagare stöter ofta på regleringar som försvårar deras verksamhet. Lagar och regler behövs, men många skapar mer problem än de löser. De kan ha tillkommit i en annan tid med andra förutsättningar. Eller utformats av välmenande tjänstemän med begränsad kunskap om företagande. Läs mer...
sydney

Så blev Australien världsledande i entreprenörskap

19 januari, 2013
Australien Företagsklimat Australien har den högsta andelen entreprenörer i befolkningen av alla rika länder, hela 20 procent. Andelen har stigit successivt, även under 2000-talet. Fram till finanskrisen genomlevde Australien en oavbruten 17-årsperiod av ekonomisk tillväxt. I denna dynamiska ekonomi har entreprenörerna en huvudroll. Läs mer...
pound

Riskkapitalavdrag hjälper små företag expandera

19 januari, 2013
Företagsklimat Storbritannien Storbritannien har en lång tradition av att skapa gynnsamma regler för riskkapital för onoterade företag. Reglerna i sin nuvarande form existerar under benämningen EIS (Enterprise Investment Scheme). Syftet är att hjälpa mindre, onoterade företag få tillgång till externt tillväxtkapital genom att erbjuda fysiska personer som investerar i dessa företag en rad olika skattelättnader. Läs mer...
accounting work

Danmarks skatteverk prioriterade regelefterlevnad

19 januari, 2013
Danmark Företagsklimat I ett rättssamhälle kan det framstå som självklart att både medborgare och företag ska betraktas som oskyldiga till motsatsen är bevisad, och att ingen bör misstänkliggöras utan grund. Men så förhåller det sig inte i Sverige, åtminstone inte för företag. Läs mer...
Docklands_26232r

Frizoner underlättar företagande och tillväxt

19 januari, 2013
Företagsklimat Storbritannien Ekonomiska frizoner är ett recept som har tillämpats i flera hundra år för att främja företagande och minska sociala problem. Idag visar London Docklands att en geografiskt avgränsad frizon kan vända utvecklingen från misär till välstånd. Läs mer...
office

Så skapade Solna bäst företagsklimat i landet

19 januari, 2013
Företagsklimat Upplåtande av mark och snabba processer kring etableringar och byggande. Så såg de första stegen ut som lockade företag till Solna och vände utvecklingen från kris till framgång. Läs mer...
mouse

Yozma – därför har Israel mest riskkapital i världen

19 januari, 2013
Företagsklimat Israel Israel är idag en ledande IT-nation med en blomstrande riskkapitalmarknad – tack vare en satsning kallad Yozma. Läs mer...
1221952_51477459

Bolagsbolaget – en del av ”pionjäringslivet”

19 januari, 2013
Entreprenörskap Företagsklimat Möt värmlänningarna som kom på hur man kan vara företagare och anställd på samma gång, och fick 400 personer att våga ta steget till eget. Läs mer...

Kreativ finansiering banar väg för ny kultur

19 januari, 2013
Finansiering Företagsklimat I stället för att hoppas på pengar från offentliga byråkrater kan kulturutövare nu få hjälp direkt av sin publik. Crowd funding har banat väg för nya konstnärer och innovativa idéer. Läs mer...
heaven

Noll-rupie sedeln – en reform som lyfter moralen

19 januari, 2013
Demokrati och rättsväsende Korruption I Sverige är korruptionen låg, till skillnad från många andra delar av världen. Ett korruptionsdrabbat land är Indien, som kommer på plats 84 i det världsomspännande Corruption Perception Index. Läs mer...
poor

Ny typ av bistånd minskar fattigdomen

19 januari, 2013
Bistånd Demokrati och rättsväsende Det traditionella globala biståndet fungerar inte. Det bidrar varken till varken utveckling eller fattigdomsminskning i mottagarländerna. En av lärdomarna är att mottagarländernas ledare måste ha incitament att genomföra de nödvändiga förändringarna i policy och samhällsstyrning, för att reformerna ska bli av. Läs mer...
glasses

Nätverktyg ökar väljarnas insyn

19 januari, 2013
Demokrati Demokrati och rättsväsende Politiker och media vinklar och filtrerar sanningen. Därför öppnade entreprenören Brent Willis ett fönster rakt in i den demokratiska processen. Läs mer...
mumbai

Indierna som utmanade byråkratin

19 januari, 2013
Demokrati och rättsväsende Reformprocess Sopbergen växte, det rådde brist på vatten och elen kom och gick. Men med tydliga mandat och tydligt ansvar kom it-staden Bangalore på fötter. Läs mer...

Bokhandlare tog över kommunens bibliotek

19 januari, 2013
Avreglering Entreprenörskap Hur kan man lyfta intresset för bibliotek? Ett sätt kan vara att dra inspiration av Hällefors kommun, där biblioteksverksamheten drivs på entreprenad. Läs mer...

Handel lyfter indisk sjukvård

19 januari, 2013
Avreglering Globalisering Indisk sjukvård blir alltmer globaliserad – till gagn för såväl patienter som medarbetare, framdrivet av lokala entreprenörer som Dr Prathap C Reddy. Läs mer...

Fri prissättning fick fart på hyresmarknaden i Finland

19 januari, 2013
Avreglering Finland fick fart på hyresmarknaden genom fri prissättning. Genom att avskaffa hyresregleringar och att liberalisera möjligheten att vräka hyresgäster, blev det åter lönsamt att äga hyreslägenheter. Avskaffandet ledde till att utbud kunde möta efterfrågan, vilket förklarar den snabba expansionen av marknaden. Läs mer...
rail

Entreprenörskap fick tågen att gå som på räls

19 januari, 2013
Avreglering Ett land av berg och snö. Men tack vare entreprenörer håller tågen i Schweiz tidtabellen även under hårda vintermånader, till skillnad från i Sverige. Läs mer...
teacher

Prestationsbaserade lärarlöner lyfte skolorna

18 januari, 2013
Skola Välfärd Undervisningen blev bättre och eleverna duktigare när staden Denver trots stort fackligt motstånd införde prestationsbaserade lärarlöner. Numera har modellen spritt sig över hela USA – och även till några svenska kommuner. Läs mer...
1102930_46881033

Individuella arbetslöshetskonton i Chile

15 januari, 2013
Arbetslöshetsförsäkring Arbetsmarknad Det mest positiva med systemet för arbetslöshetsförsäkring i Chile är hur den genom individuellt knutna konton tydliggör individernas incitament att arbeta, på ett sätt som ändå förefaller vara fördelaktigt för dem som tjänar minst. Läs mer...
diagram_25117r

Aktiebolaget Jag

15 januari, 2013
Arbetsmarknad Tyskland Tyskland genomled under första halvan av 2000-talet en period med hög arbetslöshet. Återföreningen av Tyskland och förberedelserna inför införandet av Euron tillsammans med den omfattande lågkonjunkturen var några starkt bidragande faktorer. Efter att arbetslösheten sjunkit under några år fram till och med sommaren 2001 började den att öka igen. I mitten på 2000-talet uppgick arbetslösheten […] Läs mer...
knight

Så blev Tyskland Europas räddare

15 januari, 2013
Arbetsmarknad Arbetsmarknad Medan många EU-länder står på randen till konkurs, är Tysklands ekonomi rekordstark och arbetslösheten lägre än på decennier. Viktiga reformer ligger bakom framgångarna. Läs mer...
choice

Valfrihet hjälper människor att försörja sig

15 januari, 2013
Arbetsmarknad Vård- och omsorg Med tydliga drivkrafter och en mångfald av praktik- och utbildningsanordnare hjälper Nacka kommun fler att få jobb och lön att leva på. Läs mer...
l_rare_16_9_35019e

Succé för ambitiösa skolreformer i New York

13 januari, 2013
Välfärd Stockholms stads färska försök med mer differentierade lärarlöner har mött kraftiga protester. I New York fick lärarna lön efter prestation för mer än ett decennium sen – och det har lyft resultaten i skolan. Läs mer...
i122

Enkel idé skapar smidigare busstrafik

11 januari, 2013
Företagsklimat Först kommer ingen buss. Sedan kommer tre i klump. Denna för kollektivtrafikanter välbekanta situation kan snart vara ett minne blott, tack vare en kreativ KTH-forskare i Stockholm. Transportforskaren Oded Cats vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Den tekniska utvecklingen har gjort det enklare för bussar att hålla tiden. Datorsystem som håller reda på var bussarna […] Läs mer...