Author Archive

Boklansering – Vad har EU gjort för Sverige – och vad har Sverige gjort för EU?

22 maj, 2014
  Gunnar Hökmark och Eva-Britt Svensson debatterade livligt vid lanseringsseminariet. Se hela seminariet här. Läs mer...

Ett index över mänsklig utveckling i Sveriges Kommuner

9 mars, 2013
Reforminstitutet har tagit fram ett index som tar avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling (HDI – human development indikator). I Sverige finns dock fylligare statistik, och därför har också antalet faktorer utökats. Arton faktorer vägs samman som jämför hur olika utfallen är inom fem olika huvudkategorier: Skolan, Jobben, Hälsan, Pengarna samt ”Hopplöshet och Utanförskap”. […] Läs mer...

Invandringens paradox

21 februari, 2013
I början av februari publicerade Reforminstitutet en DN debatt artikel som visade att det finns en hel del sociala problem i Sverige även i orter med liten invandring. Det har kommit många inlägg och kommentarer med breddning av våra resultat och även invändningar. Invändningarna från personer som är kritiska till invandring rör en ”paradox” om […] Läs mer...

En smartare regionalpolitik

5 februari, 2013
Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. En ny analys och artikel i Dagens Nyheter från Reforminstitutet med avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling visar att problem som vanligtvis förknippas med invandrartäta orter också är mycket vanliga i orter som är ”invandrarfattiga”. Såväl den integrationspolitik […] Läs mer...

Ett nytt Reforminstitut

31 januari, 2013
Ett dynamiskt samhälle behöver arenor där nya lösningar kläcks och utvecklas, där perspektiven i debatten vidgas och gränser tänjs. Det nya Reforminstitutet skall uppmärksamma innovativa lösningar på Sveriges utmaningar. Möjliga reformförslag skall mejslas ut som för Sverige framåt i en tid av snabb teknisk utveckling och globalisering. Reformförslagen skall vara evidensbaserade och förankrade i relevant vetenskap. […] Läs mer...