19 januari, 2015

Amelia sköter kundtjänsten

Maskiner som lär sig själva och tar egna beslut är kanske inte lika långt bort som du tror. Under de senaste 15 åren har det amerikanska bolaget IPsoft utvecklat Amelia; ett datorsystem som man lovar kommer att förändra arbetsmarknaden. Systemet har redan pilottestats vid några av de största bolagen i USA och beräknas finnas tillgängligt innan årsskiftet.

Inom IPsoft hoppas man kunna leda ett paradigmskifte bort från billig arbetskraft till ny kostnadseffektiv teknologi. Förhoppningen är att tjänsten ska underlätta för både privata- och offentliga organisationer att flytta personal till mer avancerade tjänster som ställer krav på kreativitet, nyfikenhet och innovation genom att minimera rutinuppgifter. I första hand rör det sig om effektivare hantering av serviceärenden och kundtjänstarbete.

Målet för IPsoft har varit att skapa ett system som inte bara imiterar mänskligt beteende utan som kan förstå den underliggande meningen bakom det som kommuniceras och uttrycka sig på ett mänskligt sätt. I likhet med människan lär sig Amelia av sina verkliga kollegor genom att observera deras arbete. Systemet bygger därför ständigt sin upp egen kunskap och hon kan även hämta kunskap genom att läsa in manualer och texter som passar arbetsuppgifterna enligt IPsoft.

Amelia har testats i en kundtjänst hos ett stort medieföretag där systemet gick från att kunna besvara ett fåtal frågor till att besvara 42% av de vanligaste frågorna efter en månad. Efter ytterligare en månad kunde hon svara på 64% av alla frågor självständigt genom att lära sig från mänskliga kollegor. Skillnaden från nuvarande system på marknaden är att Amelia själv kan förstå vad någon är ute efter genom att på egen hand ställa frågor för att klargöra frågan. Hon räknar själv ut vilken information som behövs och avgör sedan vilka steg som är nödvändiga för att lösa problemet. På så vis kan hon vägleda människor på ett helt nytt sätt som nuvarande lösningar inte har kunnat göra.

I oktober presenterade IBM för andra gången Cognitive Systems Colloquium, en konferens för att samla världsledande experter på området från både akademi, näringsliv och offentliga institutioner.  Under förra årets konferens meddelande IBMs forskningschef, JohnE.KellyIII bland annat det vore värdefullt om systemen även gör en djup analys av en fråga eller ett mänskligt uttalande och flaggar för bristfällig logik genom röstigenkänning. IBMs Dharmendra Modha, chef för kognitiva system, berättade i en tidigare intervju i TechnNewsWorld att utvecklingen inom kognitiva system går långt utöverartificiell intelligens och datorinteraktion som vi känner till den idag. Den utforskar vår uppfattning,minne, uppmärksamhet, språk, intelligens och medvetande.

av Adam Lithner

Läs mer: http://www.ipsoft.com/meet-amelia-new-artificial-intelligence-platform-interacts-like-a-human/ http://www.research.ibm.com/cognitive-computing/index.shtml

http://www.technewsworld.com/story/68678.htmln