Patienters irrvägar är sjukvårdens största problem

16 april, 2019
Sjuk Välfärd Allt för många svenskar skickas på irrvägar genom vården. Det leder till onödiga besök, dubbelarbete för personalen, missade diagnoser och vårdskador. Om irrvägarna slopas kan det frigöra resurser motsvarande 1,5 miljoner fler primärvårdsbesök, samt minskad oro och väntan, skriver Richard Fletcher, Stefan Fölster och Per Mosseby på DN debatt. Artikeln bygger på en forskningsöversikt och […] Läs mer...

IMF omfamnar Reforminstitutets förslag

16 oktober, 2018
Makroekonomi År 2015 publicerade Stefan Fölster och Dag Detter boken “The Public Wealth of Nations” som visade hur länder väsentligt bättre kunde förvalta och använda offentlig förmögenhet såsom statliga bolag och fastigheter. Boken kom med bland Financial Times och Economists Book of the Year. Den följdes också av “The Public Wealth of Cities” år 2017. Nu […] Läs mer...

Hitta inspiration i Reformbanken

27 april, 2018
Innovation På  länken till Reformbanken nedan hittar du ett levande smörgåsbord av förslag med konkreta reformidéer och lösningsförslag för de som inom politik eller övriga delar av samhället vill bidra till ett bättre samhälle. Syftet är att inspirera debatten, och i synnerhet valdebatten 2018, att diskutera förslag som är offensiva, dynamiska och involverar flera goda krafter i […] Läs mer...

Innovationstävlingar kan lyfta Sverige

8 mars, 2018
Innovation Nu har Konkurrensverket publicerat vår rapport om möjligheter till så kallade Grand Challenge innovationstävlingar i Sverige. I Sverige genomförs en del innovationstävlingar, men det är nästan uteslutande “blue sky” tävlingar där en mindre prissumma delas ut till någon som anses ha gjort en bra innovationsinsats. De stora framgångarna för innovationstävlingar i USA och några andra […] Läs mer...

Mycket lönsamt med åtgärder i stadsdelar med utanförskap

2 december, 2017
Arbetsmarknad Företagsklimat Välfärd En mängd kommissioner, lokala projekt och skatte- och bidragsändringar har inte räckt för att bryta trenden med fler stadsdelar där fler lever i olika former av utanförskap. Ändå visar ny forskning att ett samlat grepp vore mycket lönsamt och har goda utsikter att bli framgångsrik. Särskilt fokus måste då ligga på uppväxtvillkoren för de yngre […] Läs mer...

Bratislava har gått om Stockholm i “brain business jobs”

13 november, 2017
Innovation Okategoriserade Sverige leder Europa-ligan i andelen jobb som kan klassas som “brain business jobs”, dvs jobb som är kunskapsintensiva, i framkanten när det det gäller innovation, och dessutom kommersiellt framgångsrika. Men Europakartan håller på att ritas om. Flera östeuropeiska städer är på snabb frammarsch, och en har rentav gått om Stockholm. Läs artikeln här. Läs mer...

Därför går digitaliseringen inom sjukvården långsam

7 september, 2017
Innovation Välfärd I en artikel i Global Health Action visar Stefan Fölster att många digitala hjälpmedel tas fram för hälsa- och sjukvård, men få används och sprids. Det skulle kunna fungera bättre om finansiärer följde ett antal kriterier för utveckling av digital teknik inom vården. Läs hela artikeln i Global Health Action här. Läs mer...

Financial Times berömmer “The Public Wealth of Cities”

25 juli, 2017
Företagsklimat Okategoriserade Läs artikel från Financial Times här. Läs mer...

Ny bok – Public Wealth of Cities

25 juli, 2017
Kommunikationer Välfärd Efter den internationella succén “The Public Wealth of Nations” av Dag Detter och Stefan Fölster – utsedd bland “best books of the year 2015 – kommer nu “The Public Wealth of Cities”, Brookings förlag. Den visar hur de flesta städer sitter på en guldgruva som de inte lyckas använda eller förvalta väl. Några städer lyckas […] Läs mer...

En modern socialförsäkring

17 maj, 2017
Arbetsmarknad Välfärd För bara några år sedan var svenskar världens mest sjukskrivna folk. Det tvingade fram en för många smärtsam åtstramning. I den politiska rekylen luckrades reglerna upp igen och sjukfrånvaron har åter ökat kraftigt. De tvära kasten mellan frikostighet och åtstramning i Sveriges bidrags- och socialförsäkringssystemen beror på den ålderdomliga konstruktionen. Den är orättvis, krånglig och […] Läs mer...

Det våras för fuskarna

24 april, 2017
Globalisering Makroekonomi Ansedda tidningen Prospect Magazine publicerar idag vår första artikel om vågen av “laglig fusk” som rycker undan mattan för många människors inkomster, livskvalitet och även hälsa. Denna artikel är också startskottet för arbetet med en ny book på detta tema: Las artikeln i Prospect magazine här. Läs mer...

Robotisering räddar den svenska modellen

28 februari, 2017
Arbetsmarknad Robotar och digitalisering ersätter visserligen många jobb. En del befarar därför att den svenska modellen på arbetsmarknaden är hotad. Sanningen kan dock snarare visa sig vara tvärtom. Robotar är räddningen för den svenska modellen. Läs debattduellen mellan Stefan Fölster och Eva Nordmark här. Och varför Bill Gates idé om en robotskatt är en dålig idé […] Läs mer...

Äldre har mycket mer att ge

10 januari, 2017
Arbetsmarknad Välfärd Äldre har tappat status och viktiga uppgifter i samhället. Äldreomsorgsdebatten handlar mest om funktionalism och omhändertagande. Ändå visar forskning tydligt att ett samhälle har mycket att vinna på att engagera äldre till meningsfulla uppgifter, och att äldre mår bättre av att ha något meningsfullt att göra. Reforminstitutet publicerar en bok skriven tillsammans med tre författare […] Läs mer...

Så blir städer rika!

9 januari, 2017
Företagsklimat Innovation Välfärd I maj publicerar Brookings vår nya bok “The Public Wealth of Cities”. Redan nu publicerar The Guardian en artikel om den. Ämnet är hur städer kan vända sin ekonomi och bli rika, inte bara ekonomiskt utan även avseende socialt och humant kapital. Läs artikeln i The Guardian här. Läs mer...

Digitalisera eller dö

28 november, 2016
Okategoriserade Stefan Fölster resonerar om vinnare och förlorare i digitaliseringsracet, baserat på den nya boken “Framtidens Jobb” (med Nima Sanandaji) och “Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern”, båda utgivna av Volante förlag. Lyssna på podden här.   Läs mer...

Ny bok: Framtidens Jobb – Sverige måste kompetensväxla bättre

17 november, 2016
Arbetsmarknad Företagsklimat I ”Framtidens jobb” (Volante förlag) granskar Stefan Fölster och Nima Sanandaji arbetsgivares önskemål i tusentals jobbannonser och visar hur snabbt kompetenskraven skiftar inom elva yrkesområden som omfattar större delen av arbetsmarknaden. Utifrån en inventering av kommande teknik och ny organisation analyseras också hur kraven ändras under de kommande 15 åren. Läs artikeln på DN-debatt här. Läs mer...

Digitalisering kan täcka välfärdens kostnadsexplosion

13 maj, 2016
Välfärd Fram till år 2030 ökar antal svenskar över 80 år från en halv miljon till 800 000. Även flyktingvågen kostar. Ändå är det möjligt att täcka dessa kostnadsökningar med smart digitalisering. Stefan Fölster beskriver hur det skulle kunna ske. Den egentliga utmaningen ligger i de offentliga verksamheters handlingskraft. Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här. Läs mer...

Den digitala revolutionen kräver ny ekonomisk politik

8 maj, 2016
Makroekonomi Ett omfattande skifte sker till digital konsumtion och produktion. Den förblir osynlig i statistiken om tillväxt, levnadsstandard och jämlikhet. Därför kommer skatte- och fördelningspolitiken att slå allt mer slint. Penningpolitiken kan ge upphov till nya finansiella kriser. Nu behöver regering och Riksbanken förklara hur de beaktar den ekonomiska politikens allt större döda vinkel och hur […] Läs mer...

Allt sämre styrning av statliga bolag

10 december, 2015
Demokrati och rättsväsende Företagsklimat Åsa Romson och Michael Damberg har nyss skickat brev till de statliga bolagen med instruktioner att styra mer resurser till miljöåtgärder. Det kommer kort efter att Finansdepartementet avslöjat att man vill dränera bolagen med en hastigt påkommen extrautdelning på 9 miljarder. Denna politiska styrning av bolagen har tilltagit på senare år. Finansdepartementet  hejade aktivtpå Vattenfalls […] Läs mer...

Sverige tappar i innovationsförmåga

25 november, 2015
Innovation Mellan 2003 och 2013 ökade antalet anställda i svenska internationella koncerner som jobbar med forskning och utveckling med cirka 25 500 personer. På kort tid har dessa kvalificerade jobb närmast fördubblats. Men nästan alla jobb har skapats utomlands, i länder som Kina. Knappt 3 000 av de nya jobben har lokaliserats till Sverige. Flera andra […] Läs mer...

Inbjudan till release av nya boken Robotrevolutionen: Sverige i den nya maskinåldern

18 november, 2015
Arbetsmarknad Innovation Robotrevolutionen är här, och den förändrar våra liv radikalt – många gånger till det bättre. Men utvecklingen stannar inte där. I sin framfart krossar också robotrevolutionen hela branscher, utplånar jobb utan att lämna några nya efter sig och ställer frågor om ekonomisk utveckling, välfärd och demokrati på sin spets. Vem blir vinnare och vem blir […] Läs mer...

Digitaliserad välfärd i stället för skattehöjningar

16 oktober, 2015
Välfärd I dag finns stora outnyttjade möjligheter att förbättra välfärden och sänka kostnaderna med hjälp av smart digitalisering. Att ta till vara dessa skulle räcka med råge för att undvika kostnads- och skattehöjningar som en äldre befolkning och flyktingvågen annars kan leda till. Läs DN-debatt artikeln här. Läs mer...

Financial Times skriver för tredje gången om “Public Wealth of Nations”

8 oktober, 2015
Okategoriserade Boken “The public wealth of nations – how management of public assets can boost or bust economic growth” tas nu upp för tredje gången av Financial Times, denna gång i samband med en diskussion av lösningar på Storbritanniens bostadsbrist, ett tema som är ytterst relevant i Sverige också. Boken är skriven av Stefan Fölster och […] Läs mer...

Samhällsvärdet av immateriella investeringar

30 september, 2015
Företagsklimat Sedan den industriella revolutionens början har regeringar i olika länder agerat för att uppmuntra till investeringar i fysiskt kapital. I dagens moderna kunskapsintensiva ekonomier finns en annan utmaning som är minst lika aktuell: att locka till sig investeringar i kunskapsbaserat kapital. En stor del av alla arbetstillfällen i moderna ekonomier som Sverige redan idag finns i verksamheter som förlitar […] Läs mer...

Ny bok om robotrevolutionen

18 september, 2015
Arbetsmarknad Innovation Välfärd Den 25 november släpps boken Robotrevolutionen : Sverige i den nya maskinåldern av Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adj. professor på KTH. Robotrevolutionen är en tillgänglig och initierad skildring av en framtid som närmar sig med stormsteg – en framtid där gränsen mellan människa och maskin suddas ut. Boken ges ut av Volante förlag. […] Läs mer...

Svensk industriproduktion stryps mest i EU

10 september, 2015
Arbetsmarknad Företagsklimat Svensk industriproduktion har krympt med en tiondel på fem år precis som de sämsta inom EU – Italien, Spanien och Grekland. Frankrikes industri har åtminstone inte tappat. Om vår industriproduktion hade vuxit som i Tyskland eller Belgien så hade den i dag varit 20 procent högre. Denna jämförelse tar ändå inte hänsyn till skillnader i länders […] Läs mer...

Tre viktiga seminarier i Almedalen

28 juni, 2015
Innovation Jag vill tipsa om tre seminarier som kan förändra Sverige på riktigt: 1  Så blir du innovationsledande inom vård och omsorg: Varför behöver kommuner ett innovationslab? Och hur blir innovationssatsningar lönsamma? Stefan Fölster från Reforminstitutet presenterar en ny modell för hur ett modernt innovationsarbete kan integreras i kommuners och landstings verksamheter. Uppsala kommun är på […] Läs mer...

Economist skriver om Reforminstitutets nya bok

15 juni, 2015
Demokrati och rättsväsende Makroekonomi Tidskriften Economist berömmer i sitt senaste nummer boken ”The Public Wealth of Nations – how management of public assets can boost or bust economic growth”. Palgrave/Macmillan ger ut boken den 22 juni, men den väcker redan mycket debatt. Läs om allt på den nya hemsidan som samlar den internationella diskussionen om boken. Läs mer...

Ny rapport om invandring och tillväxt

12 juni, 2015
Arbetsmarknad Makroekonomi Vid ett seminarium den 24. juni presenteras rapporten “I nationens intresse” skriven av professor Jesper Strömbäck. I den kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning. Läs hela rapporten här. […] Läs mer...

Värdeskapande styrning i sjukvården kan återupprätta läkares inflytande

14 maj, 2015
Okategoriserade Välfärd Många läkare är missnöjda med utvecklingen inom sjukvården. De anser att de har förlorat inflytande och att fel yrkesgrupper styr vården. Å andra sidan har vården förbättrats, och forskningslitteraturen ger inget stöd för en återgång till ett rent professionsvälde. I Läkartidningen beskriver Jörgen Nordenström och Stefan Fölster hur vägen framåt kan se ut. Läs artikeln […] Läs mer...

Fler nya jobb trots automatisering

17 april, 2015
Arbetsmarknad Innovation Sverige har under senare år klarat automatisering av jobb över förväntan. Det visar den första svenska undersökningen av vilka jobb som skapas av automatiseringen, och inte bara vilka som försvinner. De nya jobben räcker dock inte helt och hållet. Svensk politik behöver i mycket större utsträckning fokusera på reformer som hejdar några av automatiseringens avigsidor, […] Läs mer...

Investera pensioner i infrastruktur – som Australien och Kanada

13 april, 2015
Kommunikationer Globalt och i Sverige finns omfattande behov av investeringar i infrastrukturen. Samtidigt upplever många regeringar svårighet att själva finna det nödvändiga kapitalet. Därför har flertal länder börjat uppmuntra  ökade privata investeringar, inom ramen för offentlig-privata samarbeten. Australien och Kanada har lyckats ovanligt väl. Nyckeln har varit att öppna upp för investeringar från pensionsfonderna. Framgångsrika infrastrukturprojekt […] Läs mer...

Bygg nya stadsdelar

8 april, 2015
Avreglering Att skruva upp byggtakten stöter  på flaskhalsar i stadsplaneringen och de många restriktionerna skapad av ett byråkratiskt regelverk och hänsyn till intressen som drar åt olika håll. Liknande problem brottas emellertid städer med i många länder. Reforminstitutet har lyft en rad lovande lösningar och nyligen även gett ut en bok, ”Så skapas attraktiva städer” En […] Läs mer...

Public Wealth of Nations får egen hemsida

25 mars, 2015
Okategoriserade Den nya boken “The Public Wealth of Nations – how management of public assets can boost or bust economic growth” som publiceras av Palgrave/Macmillan i juni får nu en egen hemsida. Läs mer...

Integration kräver god företagsklimat – ny forskning

24 mars, 2015
Arbetsmarknad Okategoriserade Reforminstitutet publicerar i ett kommande nummer av Journal of Entrepreneurship and Public Policy artikeln “The effect of local business climate on employment”. Artikeln visar att kommuner som lyckas förbättra sitt företagsklimat därmed också skapar väsentligt bättre förutsättningar för att utomeuropeiskt födda invandrare kommer i arbete. Artikeln är författad av Stefan Fölster, Anton Gidehag och Li […] Läs mer...

Så får vi fler hyresrätter

23 mars, 2015
Avreglering Okategoriserade I denna nya bok görs för första gången noggranna kalkyler av vad det kostar att bygga hyresrätter, och vad olika regelförenklingar och skattesänkningar skulle ha för samhällsekonomiska konsekvenser. Det visas att skatter och regelkrångel står för nästan 40% av byggkostnaden för en hyresrätt. En momssänkning skulle ha stor betydelse för att öka antal hyresrätter och […] Läs mer...

Dessa kommuner lyckas väl med integration

19 mars, 2015
Okategoriserade Många människor, kommuner och myndigheter är djupt engagerade i insatser för att underlätta invandrades väg till arbete. Ändå finns förvånansvärt lite systematisk kunskap om vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det. Få insatser utvärderas på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att det idag är i stort sett omöjligt för en kommun att […] Läs mer...

Så skapas attraktiva städer

24 januari, 2015
Okategoriserade Under de kommande åren skall samhällsinvesteringar för flera tusen miljarder kronor beslutas. De sammanlagda årliga förlusterna av felsatsningarna kan förväntas att vida överstiga till exempel kostnaden för hela gymnasieskolan eller försvaret. I en ny bok ”Så skapas attraktiva städer” som Reforminstitutet  publicerar visas hur samhällsinvesteringar kan bli klokare och städer vackrare. Boken  har producerats av Samhällsförlaget […] Läs mer...

Automatisering kräver ny ekonomisk politik

21 januari, 2015
Okategoriserade Automatisering har redan bidragit till en polarisering av arbetslivet.  Fler har  tvingats ta jobb med låga löner som då också har ökat i antal. Detta har skett i alla undersökta OECD-länder, inte minst i Sverige. Polariseringen på arbetsmarknaden kommer av allt att döma öka än mer framöver.För att parera denna utveckling föreslår Reforminstitutet en anpassning till […] Läs mer...

Amelia sköter kundtjänsten

19 januari, 2015
Okategoriserade Maskiner som lär sig själva och tar egna beslut är kanske inte lika långt bort som du tror. Under de senaste 15 åren har det amerikanska bolaget IPsoft utvecklat Amelia; ett datorsystem som man lovar kommer att förändra arbetsmarknaden. Systemet har redan pilottestats vid några av de största bolagen i USA och beräknas finnas tillgängligt […] Läs mer...

Reformambitiösa nya moderater vann jordskredseger – för tredje gången

14 januari, 2015
Okategoriserade Den Nya Zeeländska statsministern befann sig nyligen i en mycket snarlik situation som Fredrik Reinfeldt. Istället för att gå back ledde han dock Moderaternas systerparti till en jordskredsseger tack vare en ambitiös reformpolitik, med konkret fokus på integration. Det är ingen slump. Som Reforminstitutet visat i boken “Renaissance for Reforms” blir reforminriktade regeringar oftare återvalda. Läs mer om […] Läs mer...

Reformambitiösa mittenregeringar lyckas i många europeiska länder

23 december, 2014
Okategoriserade I åtskilliga europeiska länder har reforminriktade mittensamarbeten varit framgångsrika. Tolv europeiska länder har faktiskt lyckats kombinera ökad tillväxt och en jämnare fördelning av inkomster under perioden 2006 till 2012, mitt under värsta finanskris. I Nederländerna har skiftande partisamarbeten både hållit populisten Geert Wilders stången och innovativt reformerat sjukvården, arbetsmarknaden och budgetpolitiken. Så här skulle Sverige […] Läs mer...

Robotstyrda bilar tillåts på samtliga vägar i Kalifornien

15 december, 2014
Avreglering Innovation   Om du är på semester i soliga Kalifornien bör du inte bli orolig om du på någon av delstatens många motorvägar blir omkörd av en bil utan förare. Under hösten har nämligen Kaliforniens delstatskongress implementerat en lag som tillåter robotstyrda bilar på delstatens samtliga vägar. Robotstyrda bilar – det vill säga så kallade ”autonoma […] Läs mer...

Vinst i Vården – den största undersökningen någonsin

1 december, 2014
Välfärd Vinst i vården har i Sverige ofta diskuterats med hänvisning till en äldre amerikansk forskningslitteratur där vissa studier fann högre dödlighet i vinstdrivande än i stiftelsedrivna sjukhus.  En ny, och mycket omfattande, studie publicerat i den ansedda tidskriften JAMA kommer dock till en helt annan slutsats. Studien visar att övergången från offentlig eller ideell vårdorganisation […] Läs mer...

Reforminstitutet i Foreign Affairs om statligt ägande

27 november, 2014
Avreglering Demokrati och rättsväsende Företagsklimat En av Reforminstitutets artiklar har publicerats i den internationellt erkända tidskriften Foreign Affairs. Den handlar om Dag Detters och Stefan Fölsters kommande bok “The Public Wealth of Nations – how management of public assets can boost or bust economic growth” som Palgrave Macmillan ger ut. Läs artikeln här. Läs mer...

En hållbarhetsgaranti för Sveriges industri

8 november, 2014
Okategoriserade Sedan 2009  utvecklas svensk industri anmärkningsvärt sämre än i övriga Europa.  Svensk industrisysselsättning har över huvud taget inte hämtat sig jämfört med den värsta krismånaden. 27 EU-länder har i genomsnitt ökat industriproduktionen med 10 procent sedan 2009, medan den ligger stilla i Sverige. Det är inte bara länder som Tyskland och Österrike som har dragit […] Läs mer...

Hur gör kommunpolitiker som blir återvalda?

6 november, 2014
Demokrati och rättsväsende Företagsklimat Okategoriserade I en ny analys har Reforminstitutet undersökt hur väljarstödet har ökat eller minskat för de partier som styrt respektive kommun sedan 2002. Resultaten är överraskande. Att öka utgifter för att gynna olika grupper belönas överhuvudtaget inte av väljarna. I stället återväljs politiker oftare som systematiskt förbättrar möjligheter att växa och skapa jobb i kommunen. Dessa […] Läs mer...

Sverige behöver en ny innovationspolitik

13 oktober, 2014
Företagsklimat Innovation Okategoriserade Sverige tappar i dagsläget innovativa näringar i en oroande takt. Därför är det hög tid att initiera en radikal och kreativ översyn av innovationspolitiken. Innovationspolitiken måste bli evidensbaserat. Grundläggande är att regeringen följer upp Reforminstitutets analys och löpande tar reda på i vilka miljöer viktiga innovationer tas fram i Sverige och hur den processen kan […] Läs mer...

Bättre sjukvård möjlig med lägre skatter

9 oktober, 2014
Okategoriserade Den nya majoriteten i Västra Götalandsregionen har aviserat skattehöjningar på 35 – 40 öre för att täcka underskotten. Dessa beror dock inte på knappa resurser, utan på stora brister i organisationen. Sjukhusläkarna träffar i snitt betydligt färre patienter än i de flesta andra regioner/landsting. Om Västra Götaland lärde sig av några av världens bästa sjukvårdsorganisationer […] Läs mer...

Värdebaserad vuxenutbildning i Storbritannien  

6 oktober, 2014
Arbetsmarknad Välfärd En av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden är att ge personer som befinner sig i utanförskap de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kliva in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning, praktik och arbetsmarknadsprogram spelar alla en viktig roll i sammanhanget. Tyvärr har systemen i Sverige utformats på ett splittrat vis. Kanske finns skäl att dra lärdom […] Läs mer...

Så har Minnesota minskat utanförskap

23 september, 2014
Arbetsmarknad Minnesota rankas ofta som en av de bästa amerikanska delstaterna att bo i. Samtidigt finns också ett omfattande utanförskap, framförallt bland marginaliserade minoritetsgrupper. Steve Rothschild, som hade omfattande erfarenhet från näringslivet, insåg möjligheten att genom socialt företagande främja en övergång från bidrag till arbete. Därför startade han ”Twin Cities Rise” år 1993, ett program som […] Läs mer...

Här skapas Sveriges viktigaste innovationer

28 augusti, 2014
Företagsklimat Innovation Okategoriserade Svensk forsknings- och innovationspolitik har i decennier fördelat stora belopp utan evidens om i vilka miljöer de viktigaste innovationer skapas. En ny analys av hundra av de viktigaste svenska innovationerna som Reforminstitutet publicerar idag tyder på att många statliga satsningar kan ha fel fokus. Tesen Triple Helix har präglat svensk innovationspolitik under lång tid. Forskare […] Läs mer...

Fungerar New Public Management?

24 augusti, 2014
Välfärd Många har högljutt skällt ut New Public Management. Men vad säger forskningen? Flera hundra empiriska studier har publicerats. Resultaten är mer positiva än man kan tro. Metoden kan rentav rädda liv. Läs artikeln i SvD här. Läs mer...

Svenska ungdomars inkomster ökar mest

23 augusti, 2014
Okategoriserade   Tvärtemot vad som ofta påstås har ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden förbättrats snabbt på senare år.  Ofta påstås det att ungdomar tvingas ta allt fler osäkra jobb till låga löner. I själva verket har det omvända hänt. Sysselsättningsgraden har ökat påtagligt. Svenska ungdomars inkomster drar ifrån både den övriga befolkningen och ungdomar i andra länder. Valrörelsens […] Läs mer...

Mobilt ID blir estländskt exportprodukt

11 augusti, 2014
Innovation När den svenska entreprenören Niklas Zennström och dansken Janus Friis grundade Skype 2003 valde de att förlägga utvecklingen till grannlandet Estland. Då hade det bara gått tolv år sedan Estland befriats från Sovjetisk ockupation. Sedan dess har utvecklingen fortsatt i snabb takt. På kort tid har Estland gått ifrån att ha uråldriga telefonlinjer och en […] Läs mer...

Den sjuka vården 2.0 – dags för “flippad sjukvård”

16 juni, 2014
Innovation Publiceringar Välfärd I en ny bok skärskådar Reforminstitutet sjukvården. Kvaliteten har förbättrats, men utrymmet för effektivisering och ytterligare kvalitetslyft är rekordstor. Sverige har fler läkare per invånare än de flesta länder, som träffar få patienter. Ovanligt många läkare arbetar på sjukhus, men har lite tid för patienterna. Feldiagnoser och informationsmissar är vanliga. Samtidigt hägrar ny teknik som […] Läs mer...

Varannan har ett yrke som är obsolet om 20 år

15 juni, 2014
Arbetsmarknad Innovation Publiceringar Svensk arbetsmarknad står inför en dramatisk omvälvning. Orsaken är en våg av dator- och robotsystem som ersätter många jobb som bara människor kunnat utföra. En detaljerad granskning av arbetsmomenten många yrken tillämpat på den svenska arbetsmarknaden visar att mer än vartannat arbete kan automatiseras. Bland dessa finns också allt fler kvalificerade tjänstemannayrken. Detta ställer stora […] Läs mer...

Sveriges fattiga har fått störst inkomstlyft bland EU-15 länder

11 juni, 2014
Arbetsmarknad Okategoriserade Välfärd Inga andra låginkomsttagare inom EU-15 har kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska sedan 2006. Det visar en unik och jämförbar sammanställning från EU:s statistikorgan Eurostat.  Ökande klyftor i samhället finns överallt i den offentliga debatten, men är märkligt frånvarande i den officiella statistiken.  Förmögenhetsskillnader är historiskt sett låga. […] Läs mer...

Så fick Tyskland rekordlåg arbetslöshet

3 juni, 2014
Arbetsmarknad Många har noterat att Gerhard Schröders reformer i Tyskland för mer än tio år sedan har gett stor utdelning i form av en stark ekonomi och en rekordhög sysselsättningsgrad. Men hur exakt gjorde tyskarna? Reforminstitutet beskriver de tyska reformer mer detaljerat i ett kapitel i en ny bok om Tyskland. Här kan du läsa Reforminstitutets […] Läs mer...

Så experimenterar San Francisco med minilägenheter

31 maj, 2014
Avreglering Innovation San Francisco är känd som ett säte för innovativa företag och högre utbildning. Staden är också ett välkänt exempel på hur en brist på bostäder kan hämma utvecklingen. Till slut har San Franciscos politiker öppnat upp för innovativa lösningar för att bygga bort borstadbristen. Kanske är det ett föredöme för Stockholm, som också brottas med […] Läs mer...

Boklansering – Vad har EU gjort för Sverige – och vad har Sverige gjort för EU?

22 maj, 2014
Okategoriserade   Gunnar Hökmark och Eva-Britt Svensson debatterade livligt vid lanseringsseminariet. Se hela seminariet här. Läs mer...

Här finns fler ingenjörer

5 maj, 2014
Okategoriserade Det finns 1600 utländska ingenjörer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som den svenska industrin har en stor brist på ingenjörer med de rätta kvalifikationerna. Många av de utländska ingenjörerna skulle kunna komma i arbete med en kvalificerad tilläggsutbildning. En sådan fanns tidigare och gav 90 procent av deltagarna ett jobb. Av obegripliga anledningar avskaffades denna utbildning. […] Läs mer...

Vad har EU gjort för Sverige?

26 april, 2014
Okategoriserade Sverige blev medlem i EU för nästan 20 år sedan. Det är därför ett lämpligt tillfälle att inventera konsekvenserna, och dra lärdomar för hur Sverige bör förhålla sig till EU:s fortsatta utveckling. I en ny bok bok jämför Reforminstitutet och tankesmedjan ECIPE vad medlemskapet har inneburit jämfört med de offentliga konsekvensanalyser som gjordes och de […] Läs mer...

Så utvecklas ”I, robot” på riktigt

5 april, 2014
Företagsklimat Innovation Kan man lära en robot att arbeta som elektriker eller rörmokare, att gå uppför trappor, öppna dörrar, sortera byggmaterial, och fixa trasiga rör eller ledningar? Är det möjligt för liknande robotar att i en snar framtid sköta farliga arbetsuppgifter, så att färre människor behöver utsättas för risk? Den amerikanska myndigheten Defense Advanced Research Projects Agency […] Läs mer...

En rättvisemärkt jobbpolitik

24 mars, 2014
Arbetsmarknad Företagsklimat   För snart ett år sedan utlovade Stefan Löfven att Sverige skulle få EUs lägsta arbetslöshet till år 2020. En forskningskommission under ledning av professor Mårten Palme skulle ta fram konkreta förslag. I kommissions resonemang staplas emellertid  självmotsägelser på varandra. De flesta av förslagen gäller små förändringar i olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar. Det reser frågan hur […] Läs mer...

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt

21 mars, 2014
Arbetsmarknad Företagsklimat Publiceringar Den svenska debatten, och även forskningen, om invandringens effekter har framförallt fokuserat på rent statsfinansiella effekter som invandrare ger upphov till genom sina egna skatteinbetalningar och uttag ur välfärdssystemen. Detta snäva sätt att se på invandringens effekter missar de bredare effekter för ett lands ekonomi som indirekt påverkar både statsfinanser och även inföddas inkomster. Ett viktigt […] Läs mer...

En ny Europapolitik

20 mars, 2014
Demokrati Putins övergrepp mot Ukraina, och den överhängande risken för fler aggressiva äventyr har helt ändrat spelplanen för Europapolitiken, och det lagom till EU-valet i maj. En rad heliga kor måste slaktas för att garantera fred i Europa. På tre stora områden måste politiken läggas om omedelbar. I en artikel i Östgöta Corren beskriver Reforminstitutet hur […] Läs mer...

Reformambitioner ger ofta framgång

5 mars, 2014
Okategoriserade Vad tyckte Mona Sahlin och Mikael Sandström om partiernas triangulering och om boken “Renaissance for Reforms” som Stefan Fölster och Nima Sanandaji presenterade vid ett fullsatt seminarium? Se hela lanseringsseminariet här. Läs mer...

Så väl lyckas din kommun med integration

20 februari, 2014
Arbetsmarknad Publiceringar Välfärd Många människor, kommuner och myndigheter är djupt engagerade i insatser för att underlätta invandrades väg till arbete. Ändå finns förvånansvärt lite systematisk kunskap om vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det. Få insatser utvärderas på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att det idag är i stort sett omöjligt för en kommun att […] Läs mer...

Reformfega regeringar blir sällan återvalda

18 februari, 2014
Demokrati och rättsväsende Företagsklimat På Dagens Nyheters debattsida presenterar Stefan Fölster och Nima Sanandaji idag sin bok Renaissance for Reforms. Välkommen till lanseringsseminariet den 4. mars. Är räddhågsen triangulering verkligen en bra strategi för partier som vill vinna val? I boken Renaissance for Reforms analyserar författarna 109 regeringar i rika länder och landar i motsatsen. Regeringar, i synnerhet socialdemokratiska, som tar sig an […] Läs mer...

Låt staten försöka att sköta de sämsta skolorna

13 februari, 2014
Okategoriserade Välfärd   Vad gör man när skolor konsekvent misslyckas med att lära eleverna nödvändiga kunskaper? I flera amerikanska delstater, där mer pengar inte hjälpte, samlades i stället dåliga skolor under en “återhämtningsförvaltning” som fungerar ungefär som en konkursförvaltning. I Sverige vore en liknande metod ett bra sätt att låta staten pröva om man faktiskt kan sköta […] Läs mer...

Så bör statens riskkapital reformeras

30 januari, 2014
Avreglering Företagsklimat Innovation De svenska offentliga riskkapitalsatsningars saga innehåller några framgångar, men mest bedrövelser.  Turerna kring tillkomsten av statliga Inlandsinnovation ger ett utmärkt tillfälle att sjösätta ett sundare ramverk för statliga riskkapitalinsatser. Insatserna bör vara begränsade, utsatta för konkurrens, och isolerade från politiska påtryckningar. Läs artikeln i Dagens Industri här. Läs mer...

Radikalväljares samhällsekonomiska kostnad

26 januari, 2014
Okategoriserade Åtskilliga länder, och även en del svenska kommuner, hamnar i en ond cirkel. Färre jobb ger grogrund för fler radikalväljare. Fler radikalväljare försämrar samtidigt politiken och skrämmer bort arbetsgivare så att sysselsättningen minskar. Att öka medvetenhet om radikalväljares samhällsekonomiska belastning är därför en viktig uppgift. Läs mer och se forskningsreferenser i SvD här. Läs mer...

Experiment visar – lätt att bygga lyfter tillväxt

19 januari, 2014
Avreglering Företagsklimat Kommunikationer Enbart floden Columbia och en delstatsgräns skiljer åt städerna Portland i Oregon och Vancouver i delstaten Washington. Men medan Vancouver upplever snabb tillväxt stagnerar Portland. En viktig förklaring är att lokalpolitikerna i den senare staden tillämpar bland de mest restriktiva besluten kring bygglov i USA. Nästan hela Portland är indelat i zoner som detaljerat reglerar […] Läs mer...

Sveriges största folkhälsoproblem – kreativa reformer bättre än nyårslöften

1 januari, 2014
Arbetsmarknad Välfärd Fetma är många länders enskilt största folkhälsoproblem. Trots mycket forskning, och en aldrig sinande ström av spruckna nyårslöften och nya dieter, så finns kreativa lösningar som verkar fungera men ännu inte används mycket. Möjligen är Moskvas nya grepp kreativt i överkant. Det är gratis att åka i Moskvas tunnelbana om du klarar 30 knäböj. Biljettautomaterna registrerar rörelsen. […] Läs mer...

De svenska trygghetssystemen är inte robusta

27 december, 2013
Arbetsmarknad Välfärd Alliansregeringen som tillträdde 2006 lyckades visserligen strypa sjukskrivningsvågen med striktare regler, något lägre ersättning och maxtider för sjukpeng och a-kassa. Denna positiva vändning är dock knappast stabil. Regeringen har tvingats backa på några punkter. Sjukskrivningarna har åter börjat öka betänkligt sedan 2010. Oppositionen, som har ett stort övertag i opinionsundersökningar, vill höja ersättningarna väsentligt. En […] Läs mer...

Livskontot – mot en ny nordisk trygghetsmodell

27 december, 2013
Arbetsmarknad Okategoriserade Välfärd Baserat på forskningslitteraturen från bland andra Josef Stiglitz och Martin Feldstein har den finska tankesmedjan Libera utvecklat ett konkret förslag till ett ”Livskonto”, som kompletterar trygghetssystemen med ett eget sparande, och samtidigt väsentligt förenklar skattesystemet. Skriften har väckt stort intresse i den finska debatten om trygghetssystemen. Förslaget har översatts till engelska och kan läsas på […] Läs mer...

Så har Tyskland lyckats reformera skolan

10 december, 2013
Välfärd   Efter den svenska skolans sågning i PISA-mätningarna famlar  många svenska skoldebattörer efter förklaringar till Sveriges ras. Tyskland som i stället klättrat ordentligt i mätningarna har mer systematiskt hållit sig till den empiriska skolforskningens resultat. Av det skälet har  man varken sett förstatligande, mer resurser eller mindre valfrihet som någon del av lösningen. Så här […] Läs mer...

En helt ny klimatpolitik

5 december, 2013
Natur och miljö Publiceringar Riksrevisionen publicerar nu en granskning av klimatpolitiken. Den bekräftar i stora stycken den kritik som Reforminstitutet tidigare framfört. Kritiken är så allvarlig och bred att en kriskommission för klimatpolitiken är mer befogad än någonsin. Regeringen har påbörjat  en finjustering av klimatpolitiken för att säkerställa att Sverige når sina inhemska klimatmål till 2020. Arbetet bortser dock […] Läs mer...

En reformagenda för Sverige – del 1 Välfärden

3 december, 2013
Välfärd Hur skulle en reformagenda för framtiden se ut, som samtidigt är ideologiskt möjlig för båda sidor? Det skall Reforminstitutet beskriva i ett antal krönikor de kommande månaderna. Denna gång börjar vi med välfärden Läs artikeln i Corren här. Läs mer...

I Fria Städer får många nyanlända jobb

26 november, 2013
Arbetsmarknad Företagsklimat Okategoriserade I Sverige har Fristäder historiskt varit ett sätt att släppa fram utveckling och jobb, inte minst till nyanlända. Eskilstuna och Marstrand var mycket framgångsrika exempel. På många håll i världen lyckas städer eller stadsdelar som ges friare tyglar växa och skapa jobb. Sverige står nu inför en stor ökning av antal nyanlända. Många är företagare, men […] Läs mer...

Två storskaliga försök till “Energiewende” blev självmål

15 november, 2013
Natur och miljö Både Storbrittannien och Tyskland har försökt sig på en storskalig omläggning av energisystemen. Omläggningen har byggt på stora subventioner till förnybar energi samtidigt som kärnkraft skall avvecklas. Experimenten har med stor intresse följts i många andra länder. Därför är det viktigt när Eurostat redovisar att just Storbrittanien och Tyskland är de enda stora länder i […] Läs mer...

En riktig innovationsstrategi

29 oktober, 2013
Avreglering Företagsklimat Innovation Okategoriserade Publiceringar I en artikel i Ny teknik lanseras Reforminstitutets alternativa innovationsstrategi. Den publiceras också som bok som kan läsas på nätet eller beställas i tryckt form. För drygt ett år sedan presenterade Annie Lööf regeringens nationella innovationsstrategi. Ökad dialog och samverkan var de mest konkreta förslagen. Sedan dess har arbetssättet blivit att delegera innovationsarbetet till andra departement […] Läs mer...

Seminarium: Skulle Stockholm kunna växa snabbare?

22 oktober, 2013
Okategoriserade Om städers tillväxtpotential, möjligheter till samverkan och investeringsstrategier Vilken potential har olika regioner och hur väl lyckas de realisera denna potential? Vilka faktorer är viktigast? Kan samverkan mellan kommuner stärka konkurrenskraften? Vilka juridiska möjligheter finns för samverkan bortom regioner och landsting? Hur står det till med huvudstaden – har staden växtvärk eller vinnarskalle? Vilka strategier […] Läs mer...

Stora vinster av bättre samarbete mellan kommuner

17 oktober, 2013
Avreglering Publiceringar Välfärd I väntan på en ny stor kommunreform kan kommuner samarbeta tätare och därmed tillgodogör sig mer av sammanslagningens vinster redan nu. Reforminstitutet publicerar nu en bok som granskar juridiska och praktiska hinder för samverkan. I princip kan ett långtgående samarbete mellan kommuner åstadkomma nästan samma resultat som en sammanslagning. Samverkan ökar också genom avtal mellan kommuner, upprättande […] Läs mer...

Nya Zeelands frizoner löser bostadsbrist

10 oktober, 2013
Avreglering Omregleringar av marknader Bostadspriserna i New Zealand har skjutit i höjden. Nyligen framförde landets vice premiärminister, Bill English, att mediankostnaden för ett hus har ökat från två årslöner 1980 till 5,3 årslöner idag. Förklaringen är enligt ministern att statlig inblandning har lett till att det kostar för mycket och tar för lång tid att bygga nya hus i […] Läs mer...

Krympande eller växande städer? Framgångsrecepten för urban och regional utveckling runtom i landet

26 september, 2013
Arbetsmarknad Företagsklimat Publiceringar   Så heter en ny bok av Nima Sanandaji som Reforminstitutet ger ut. Den presenterades vid ett seminarium den 26 september. I boken visas att mindre städer med till synes sämre förutsättningar runtom i världen har lyckats vända stagnation till tillväxt. På samma sätt skulle städer som Gävle eller Landskrona kunna gå mot en ny blomstringstid […] Läs mer...

Sönderreglerad bostadsmarknad ger storvinst till rika

20 september, 2013
Avreglering Publiceringar Regleringarna på bostadsmarknaden har medfört ett massivt förmögenhetsskifte till dem som äger bostäder på bekostnad av dem som behöver köpa en bostad i framtiden. I en ny rapport från Reforminstitutet visas att storleken på förmögenhetseffekterna varierar kraftigt mellan kommuner och mellan fattiga och rika. Konsekvenserna kan visa sig ödesdigra för den sociala rörligheten. Orsakerna till […] Läs mer...

New Towns

19 september, 2013
Avreglering Omregleringar av marknader Regelkrångel som försvårar byggande av lokaler och bostäder utgör ett omfattande tillväxthinder i Sverige. En liknande situation råder i Storbritannien. Den brittiska premiärministern David Cameron har nyligen själv framfört är det avgörande att förenkla möjligheten att bygga, så att fler arbetstillfällen och bostäder kan skapas. En ny rapport från tankesmedjan Centre for Policy Studies slår […] Läs mer...

Storbritannien sätter punkt för regelkrånglet

18 september, 2013
Avreglering Företagsklimat I höstens budgetproposition annonserar regeringen en rad viktiga regelförenklingar för små företag, men inför också ny snårighet i en del skatteregler. Ett land som tagit krafttag tidigare är Sydkorea, genom att helt enkelt avskaffa 600 lagar och flera tusen regler. Det mest intressanta och systematiska arbetet med att förbättra kvaliteten i regelverket görs just nu […] Läs mer...

Sämre skolresultat i kommuner utan valfrihet

20 augusti, 2013
Avreglering Publiceringar Välfärd     Sverige har 55 kommuner som bara har en grundskola. Ytterst få elever går i skolor utanför kommunen. I dessa kommuner finns varken valfrihet, konkurrens eller friskolor. De borde ha klarat sig mycket bättre än andra kommuner, om valfrihet hade varit boven. I stället visar Reforminstitutets analys att elevers resultat i dessa kommuner utan […] Läs mer...

Nytt företag på sekunden – utan krav på deklaration

9 augusti, 2013
Avreglering Företagsklimat Reforminstitutet har tidigare tipsat om Bolagsbolaget, ett koncept som går ut på att enskilda kan bli självanställda genom att ”hyra” in sig i ett bolag som arbetsgivare. Skatteverket försökte länge att stoppa innovationen men förlorade i alla domstolar. En vidareutveckling har nu lanserats i Finland under namnet ”Pop-up Company”. Ambitionen bakom projektet är att stimulera […] Läs mer...

Tillväxt och ungdomsarbetslöshet bisak i Almedalen

28 juni, 2013
Okategoriserade Av drygt 2000 evenemang som skall äga rum i Almedalen ägnas tillväxt och ungdomsarbetslöshet endast ett förstrött intresse. Endast en tiondel nämner tillväxt. Av samtliga seminarier har 145 en reforminrikting som enligt Reforminstitutets kriterier har en tydlig positiv effekt på tillväxt och 82 som har en tydlig negativ effekt på tillväxt. De flesta av evenemangen […] Läs mer...

Gör innovationspolitiken evidensbaserad

26 juni, 2013
Innovation En vanlig fördom är att de flesta viktiga innovationer skapas på universiteten eller i storföretagens forskningsavdelningar. Sannolikt är det en missuppfattning. Av de 696 företag som 2010 utsågs till gasellföretag av tidningen Dagens Industri hade de flesta nått sina framgångar tack vare en innovativ affärsidé, produkt eller tjänst. Enligt Reforminstitutets genomlysning byggde emellertid bara fyra […] Läs mer...

InnoCentive – en hävstång för innovation

26 juni, 2013
Företagsklimat Innovation Den amerikanska rymdstyrelsen NASA utnyttjar sedan länge potentialen hos vardagsuppfinnare genom att utlysa tävlingar och priser. Enligt NASAs chefsingenjör Robert Braun ger det ofta bättre innovationer till mycket lägre kostnader än genom vanliga forskningsanslag eller upphandlingar. Bara ett av många exempel är den nya astronauthandske som uppfanns av den arbetslöse ingenjören och tidigare segelmakaren Peter […] Läs mer...

Nu bevisad – färre olyckor med mindre trafikreglering

8 juni, 2013
Avreglering Omregleringar av marknader Man kan kanske förstå att reglerande myndigheter har svårt att förlika sig med att färre regler kan ge bättre utfall. På trafikområdet börjar bevisen emellertid bli övermäktiga. Bakgrunden är att den holländska trafikingenjören Hans Monderman utmanade radikalt de kriterier som används för att utvärdera vägplanering. Trafikingenjörer har traditionellt sett varit benägna att skapa tryggare miljöer […] Läs mer...

Smart vårdreform i ett av världens fattigaste länder

4 juni, 2013
Välfärd   Burundi är ett av världens absolut fattigaste länder, plågad av krig, korruption och sjukdomar. Ändå kan landet tjäna som reformexempel, åtminstone när det kommer till införandet av kvalitetsbaserade ersättningar inom vården. För några år sedan beslöt sig nämligen Burundis regering att testa ett vårdsystem där kvalitet och kvantitet noga mäts, och bonusar utdelas till de bäst skötta […] Läs mer...