27 december, 2013

Livskontot – mot en ny nordisk trygghetsmodell

Baserat på forskningslitteraturen från bland andra Josef Stiglitz och Martin Feldstein har den finska tankesmedjan Libera utvecklat ett konkret förslag till ett ”Livskonto”, som kompletterar trygghetssystemen med ett eget sparande, och samtidigt väsentligt förenklar skattesystemet. Skriften har väckt stort intresse i den finska debatten om trygghetssystemen. Förslaget har översatts till engelska och kan läsas på Reforminstitutets hemsida här.