Omregleringar av marknader

Nya Zeelands frizoner löser bostadsbrist

10 oktober, 2013
Bostadspriserna i New Zealand har skjutit i höjden. Nyligen framförde landets vice premiärminister, Bill English, att mediankostnaden för ett hus har ökat från två årslöner 1980 till 5,3 årslöner idag. Förklaringen är enligt ministern att statlig inblandning har lett till att det kostar för mycket och tar för lång tid att bygga nya hus i […] Läs mer...

New Towns

19 september, 2013
Regelkrångel som försvårar byggande av lokaler och bostäder utgör ett omfattande tillväxthinder i Sverige. En liknande situation råder i Storbritannien. Den brittiska premiärministern David Cameron har nyligen själv framfört är det avgörande att förenkla möjligheten att bygga, så att fler arbetstillfällen och bostäder kan skapas. En ny rapport från tankesmedjan Centre for Policy Studies slår […] Läs mer...

Nu bevisad – färre olyckor med mindre trafikreglering

8 juni, 2013
Man kan kanske förstå att reglerande myndigheter har svårt att förlika sig med att färre regler kan ge bättre utfall. På trafikområdet börjar bevisen emellertid bli övermäktiga. Bakgrunden är att den holländska trafikingenjören Hans Monderman utmanade radikalt de kriterier som används för att utvärdera vägplanering. Trafikingenjörer har traditionellt sett varit benägna att skapa tryggare miljöer […] Läs mer...

Regeringens innovationsstrategi rubbar inte Transportstyrelsen

3 maj, 2013
För några år sedan förbjöd Transportstyrelsen den innovativa tvåhjulingen Segway. Den tilläts först efter en kovändning flera år senare. Principen att snabbt förbjuda innovationer för att senare eventuellt tänka om förblir dock Transportstyrelsens arbetsmetod. Det senaste exemplet, ett i-praktiken-förbud av en innovativ taxitjänst, ger också en intressant inblick i hur Regeringens innovationsstrategi saboteras. I den […] Läs mer...

Health Impact Bonds – vad är det?

23 mars, 2013
Skattefinansierad välfärd har oftast betalats genom anslag eller upphandlingar av en verksamhet. Ersättning har utgått även om resultaten inte uppnåtts. Reforminstitutet kommer att uppmärksamma och beskriva en rad olika sätt att betala välfärd för leverans av faktiskt uppnådda resultat. Ett mycket innovativt sådant sätt är “Health Impact Bonds”. Läs mer...

Öppna universiteten för internationell konkurrens

13 mars, 2013
En blandning av protektionism och byråkratisk tröghet tvingar många svenska studenter att avstå från internationella toppkurser för att i stället läsa sämre kurser i högskolan som de är inskrivna i. Regeringens olika insatser för att förbättra högskolekvaliteten överskuggas av en dramatiskt ökande tillgång till utbildning i absolut toppklass runtom i världen. Studenters internationella konkurrenskraft urholkas därmed. Så bör […] Läs mer...

Ett budgettak för regleringskostnader – exempel körkort

7 mars, 2013
På många områden har regleringsdrivna kostnadsökningar vida överstigit människors inkomstökningar. Därför har många inte råd att köpa nya bostäder eller att skaffa körkort. Nio av tio unga kvinnor mellan 20 och 30 år som är födda utomlands och saknar gymnasiebehörighet har inte körkort. Samtidigt krävs körkort för de flesta jobb som man kan få utan […] Läs mer...