Företagsklimat

Mycket lönsamt med åtgärder i stadsdelar med utanförskap

2 december, 2017
En mängd kommissioner, lokala projekt och skatte- och bidragsändringar har inte räckt för att bryta trenden med fler stadsdelar där fler lever i olika former av utanförskap. Ändå visar ny forskning att ett samlat grepp vore mycket lönsamt och har goda utsikter att bli framgångsrik. Särskilt fokus måste då ligga på uppväxtvillkoren för de yngre […] Läs mer...

Financial Times berömmer “The Public Wealth of Cities”

25 juli, 2017
Läs artikel från Financial Times här. Läs mer...

Så blir städer rika!

9 januari, 2017
I maj publicerar Brookings vår nya bok “The Public Wealth of Cities”. Redan nu publicerar The Guardian en artikel om den. Ämnet är hur städer kan vända sin ekonomi och bli rika, inte bara ekonomiskt utan även avseende socialt och humant kapital. Läs artikeln i The Guardian här. Läs mer...

Ny bok: Framtidens Jobb – Sverige måste kompetensväxla bättre

17 november, 2016
I ”Framtidens jobb” (Volante förlag) granskar Stefan Fölster och Nima Sanandaji arbetsgivares önskemål i tusentals jobbannonser och visar hur snabbt kompetenskraven skiftar inom elva yrkesområden som omfattar större delen av arbetsmarknaden. Utifrån en inventering av kommande teknik och ny organisation analyseras också hur kraven ändras under de kommande 15 åren. Läs artikeln på DN-debatt här. Läs mer...

Allt sämre styrning av statliga bolag

10 december, 2015
Åsa Romson och Michael Damberg har nyss skickat brev till de statliga bolagen med instruktioner att styra mer resurser till miljöåtgärder. Det kommer kort efter att Finansdepartementet avslöjat att man vill dränera bolagen med en hastigt påkommen extrautdelning på 9 miljarder. Denna politiska styrning av bolagen har tilltagit på senare år. Finansdepartementet  hejade aktivtpå Vattenfalls […] Läs mer...

Samhällsvärdet av immateriella investeringar

30 september, 2015
Sedan den industriella revolutionens början har regeringar i olika länder agerat för att uppmuntra till investeringar i fysiskt kapital. I dagens moderna kunskapsintensiva ekonomier finns en annan utmaning som är minst lika aktuell: att locka till sig investeringar i kunskapsbaserat kapital. En stor del av alla arbetstillfällen i moderna ekonomier som Sverige redan idag finns i verksamheter som förlitar […] Läs mer...

Svensk industriproduktion stryps mest i EU

10 september, 2015
Svensk industriproduktion har krympt med en tiondel på fem år precis som de sämsta inom EU – Italien, Spanien och Grekland. Frankrikes industri har åtminstone inte tappat. Om vår industriproduktion hade vuxit som i Tyskland eller Belgien så hade den i dag varit 20 procent högre. Denna jämförelse tar ändå inte hänsyn till skillnader i länders […] Läs mer...

Reforminstitutet i Foreign Affairs om statligt ägande

27 november, 2014
En av Reforminstitutets artiklar har publicerats i den internationellt erkända tidskriften Foreign Affairs. Den handlar om Dag Detters och Stefan Fölsters kommande bok “The Public Wealth of Nations – how management of public assets can boost or bust economic growth” som Palgrave Macmillan ger ut. Läs artikeln här. Läs mer...

Hur gör kommunpolitiker som blir återvalda?

6 november, 2014
I en ny analys har Reforminstitutet undersökt hur väljarstödet har ökat eller minskat för de partier som styrt respektive kommun sedan 2002. Resultaten är överraskande. Att öka utgifter för att gynna olika grupper belönas överhuvudtaget inte av väljarna. I stället återväljs politiker oftare som systematiskt förbättrar möjligheter att växa och skapa jobb i kommunen. Dessa […] Läs mer...

Sverige behöver en ny innovationspolitik

13 oktober, 2014
Sverige tappar i dagsläget innovativa näringar i en oroande takt. Därför är det hög tid att initiera en radikal och kreativ översyn av innovationspolitiken. Innovationspolitiken måste bli evidensbaserat. Grundläggande är att regeringen följer upp Reforminstitutets analys och löpande tar reda på i vilka miljöer viktiga innovationer tas fram i Sverige och hur den processen kan […] Läs mer...

Här skapas Sveriges viktigaste innovationer

28 augusti, 2014
Svensk forsknings- och innovationspolitik har i decennier fördelat stora belopp utan evidens om i vilka miljöer de viktigaste innovationer skapas. En ny analys av hundra av de viktigaste svenska innovationerna som Reforminstitutet publicerar idag tyder på att många statliga satsningar kan ha fel fokus. Tesen Triple Helix har präglat svensk innovationspolitik under lång tid. Forskare […] Läs mer...

Så utvecklas ”I, robot” på riktigt

5 april, 2014
Kan man lära en robot att arbeta som elektriker eller rörmokare, att gå uppför trappor, öppna dörrar, sortera byggmaterial, och fixa trasiga rör eller ledningar? Är det möjligt för liknande robotar att i en snar framtid sköta farliga arbetsuppgifter, så att färre människor behöver utsättas för risk? Den amerikanska myndigheten Defense Advanced Research Projects Agency […] Läs mer...

En rättvisemärkt jobbpolitik

24 mars, 2014
  För snart ett år sedan utlovade Stefan Löfven att Sverige skulle få EUs lägsta arbetslöshet till år 2020. En forskningskommission under ledning av professor Mårten Palme skulle ta fram konkreta förslag. I kommissions resonemang staplas emellertid  självmotsägelser på varandra. De flesta av förslagen gäller små förändringar i olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar. Det reser frågan hur […] Läs mer...

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt

21 mars, 2014
Den svenska debatten, och även forskningen, om invandringens effekter har framförallt fokuserat på rent statsfinansiella effekter som invandrare ger upphov till genom sina egna skatteinbetalningar och uttag ur välfärdssystemen. Detta snäva sätt att se på invandringens effekter missar de bredare effekter för ett lands ekonomi som indirekt påverkar både statsfinanser och även inföddas inkomster. Ett viktigt […] Läs mer...

Reformfega regeringar blir sällan återvalda

18 februari, 2014
På Dagens Nyheters debattsida presenterar Stefan Fölster och Nima Sanandaji idag sin bok Renaissance for Reforms. Välkommen till lanseringsseminariet den 4. mars. Är räddhågsen triangulering verkligen en bra strategi för partier som vill vinna val? I boken Renaissance for Reforms analyserar författarna 109 regeringar i rika länder och landar i motsatsen. Regeringar, i synnerhet socialdemokratiska, som tar sig an […] Läs mer...

Så bör statens riskkapital reformeras

30 januari, 2014
De svenska offentliga riskkapitalsatsningars saga innehåller några framgångar, men mest bedrövelser.  Turerna kring tillkomsten av statliga Inlandsinnovation ger ett utmärkt tillfälle att sjösätta ett sundare ramverk för statliga riskkapitalinsatser. Insatserna bör vara begränsade, utsatta för konkurrens, och isolerade från politiska påtryckningar. Läs artikeln i Dagens Industri här. Läs mer...

Experiment visar – lätt att bygga lyfter tillväxt

19 januari, 2014
Enbart floden Columbia och en delstatsgräns skiljer åt städerna Portland i Oregon och Vancouver i delstaten Washington. Men medan Vancouver upplever snabb tillväxt stagnerar Portland. En viktig förklaring är att lokalpolitikerna i den senare staden tillämpar bland de mest restriktiva besluten kring bygglov i USA. Nästan hela Portland är indelat i zoner som detaljerat reglerar […] Läs mer...

I Fria Städer får många nyanlända jobb

26 november, 2013
I Sverige har Fristäder historiskt varit ett sätt att släppa fram utveckling och jobb, inte minst till nyanlända. Eskilstuna och Marstrand var mycket framgångsrika exempel. På många håll i världen lyckas städer eller stadsdelar som ges friare tyglar växa och skapa jobb. Sverige står nu inför en stor ökning av antal nyanlända. Många är företagare, men […] Läs mer...

En riktig innovationsstrategi

29 oktober, 2013
I en artikel i Ny teknik lanseras Reforminstitutets alternativa innovationsstrategi. Den publiceras också som bok som kan läsas på nätet eller beställas i tryckt form. För drygt ett år sedan presenterade Annie Lööf regeringens nationella innovationsstrategi. Ökad dialog och samverkan var de mest konkreta förslagen. Sedan dess har arbetssättet blivit att delegera innovationsarbetet till andra departement […] Läs mer...

Krympande eller växande städer? Framgångsrecepten för urban och regional utveckling runtom i landet

26 september, 2013
  Så heter en ny bok av Nima Sanandaji som Reforminstitutet ger ut. Den presenterades vid ett seminarium den 26 september. I boken visas att mindre städer med till synes sämre förutsättningar runtom i världen har lyckats vända stagnation till tillväxt. På samma sätt skulle städer som Gävle eller Landskrona kunna gå mot en ny blomstringstid […] Läs mer...

Storbritannien sätter punkt för regelkrånglet

18 september, 2013
I höstens budgetproposition annonserar regeringen en rad viktiga regelförenklingar för små företag, men inför också ny snårighet i en del skatteregler. Ett land som tagit krafttag tidigare är Sydkorea, genom att helt enkelt avskaffa 600 lagar och flera tusen regler. Det mest intressanta och systematiska arbetet med att förbättra kvaliteten i regelverket görs just nu […] Läs mer...

Nytt företag på sekunden – utan krav på deklaration

9 augusti, 2013
Reforminstitutet har tidigare tipsat om Bolagsbolaget, ett koncept som går ut på att enskilda kan bli självanställda genom att ”hyra” in sig i ett bolag som arbetsgivare. Skatteverket försökte länge att stoppa innovationen men förlorade i alla domstolar. En vidareutveckling har nu lanserats i Finland under namnet ”Pop-up Company”. Ambitionen bakom projektet är att stimulera […] Läs mer...

InnoCentive – en hävstång för innovation

26 juni, 2013
Den amerikanska rymdstyrelsen NASA utnyttjar sedan länge potentialen hos vardagsuppfinnare genom att utlysa tävlingar och priser. Enligt NASAs chefsingenjör Robert Braun ger det ofta bättre innovationer till mycket lägre kostnader än genom vanliga forskningsanslag eller upphandlingar. Bara ett av många exempel är den nya astronauthandske som uppfanns av den arbetslöse ingenjören och tidigare segelmakaren Peter […] Läs mer...

Bistånd villkorat på reformer

25 mars, 2013
Villkorat bistånd. Det var idén som låg bakom den utskällda strategi från Världsbanken och IMF som gick under beteckningen Washington Consensus. De fattiga mottagarländerna fick pengar i utbyte mot löften om reformer. Det fungerade inte. Utbetalningstrycket gjorde att mottagarländerna fick pengar ändå, trots att de inte uppfyllde sina löften och struntade i att vidta de […] Läs mer...

Bra försäkring lyfter kvinnors företagande

26 februari, 2013
Sedan den 1 januari 2013 kan egenföretagare med enskild firma och handelsbolag återigen få samma karensdag som anställda har, i gengäld för en något högre sjukförsäkringsavgift. Erfarenheter från USA tyder på att denna reform är särskilt viktig för kvinnor som funderar på att starta eget. I Sverige finns dessutom ytterligare en försäkring där en icke-diskriminerande […] Läs mer...

Uppslag till den nya Innovationsstrategin

11 februari, 2013
I oktober 2012 beslöt regeringen om en ny innovationsstrategi. I sanningens namn så är den lös i konturerna, men skall förhoppningsvis bli mer konkret framöver. Därför kommer här ett konkret inspel, som är särskilt relevant för Sverige. Det har länge varit känt att Sverige producerar en hel del gedigen forskning, men är sämre på att […] Läs mer...

En smartare regionalpolitik

5 februari, 2013
Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. En ny analys och artikel i Dagens Nyheter från Reforminstitutet med avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling visar att problem som vanligtvis förknippas med invandrartäta orter också är mycket vanliga i orter som är ”invandrarfattiga”. Såväl den integrationspolitik […] Läs mer...

Rwanda – från misär till ekonomiskt föregångsland

19 januari, 2013
Knappt två decennier efter folkmordet blomstrar ekonomin i Rwanda. Reformer för bättre företagsklimat har ökat tillväxten och dramatiskt minskat biståndsberoendet. Läs mer...

Internet hjälper azerbadjanerna att runda korruptionen

19 januari, 2013
Ett modernt skattesystem är en viktig anledning till att Azerbajdzjan, trots auktoritär regim och utbredd korruption, är ett av världens mest framgångsrika reformländer. Läs mer...

De förvandlade bussen till arbetsplats

19 januari, 2013
Med enkla medel har amerikanska och svenska samhällsinnovatörer fått nya människor att åka kollektivt till jobbet. Läs mer...

Regleringsgiljotin förbättrar företagsklimatet

19 januari, 2013
Företagare stöter ofta på regleringar som försvårar deras verksamhet. Lagar och regler behövs, men många skapar mer problem än de löser. De kan ha tillkommit i en annan tid med andra förutsättningar. Eller utformats av välmenande tjänstemän med begränsad kunskap om företagande. Läs mer...

Så blev Australien världsledande i entreprenörskap

19 januari, 2013
Australien har den högsta andelen entreprenörer i befolkningen av alla rika länder, hela 20 procent. Andelen har stigit successivt, även under 2000-talet. Fram till finanskrisen genomlevde Australien en oavbruten 17-årsperiod av ekonomisk tillväxt. I denna dynamiska ekonomi har entreprenörerna en huvudroll. Läs mer...

Riskkapitalavdrag hjälper små företag expandera

19 januari, 2013
Storbritannien har en lång tradition av att skapa gynnsamma regler för riskkapital för onoterade företag. Reglerna i sin nuvarande form existerar under benämningen EIS (Enterprise Investment Scheme). Syftet är att hjälpa mindre, onoterade företag få tillgång till externt tillväxtkapital genom att erbjuda fysiska personer som investerar i dessa företag en rad olika skattelättnader. Läs mer...

Danmarks skatteverk prioriterade regelefterlevnad

19 januari, 2013
I ett rättssamhälle kan det framstå som självklart att både medborgare och företag ska betraktas som oskyldiga till motsatsen är bevisad, och att ingen bör misstänkliggöras utan grund. Men så förhåller det sig inte i Sverige, åtminstone inte för företag. Läs mer...

Frizoner underlättar företagande och tillväxt

19 januari, 2013
Ekonomiska frizoner är ett recept som har tillämpats i flera hundra år för att främja företagande och minska sociala problem. Idag visar London Docklands att en geografiskt avgränsad frizon kan vända utvecklingen från misär till välstånd. Läs mer...

Så skapade Solna bäst företagsklimat i landet

19 januari, 2013
Upplåtande av mark och snabba processer kring etableringar och byggande. Så såg de första stegen ut som lockade företag till Solna och vände utvecklingen från kris till framgång. Läs mer...

Yozma – därför har Israel mest riskkapital i världen

19 januari, 2013
Israel är idag en ledande IT-nation med en blomstrande riskkapitalmarknad – tack vare en satsning kallad Yozma. Läs mer...

Bolagsbolaget – en del av ”pionjäringslivet”

19 januari, 2013
Möt värmlänningarna som kom på hur man kan vara företagare och anställd på samma gång, och fick 400 personer att våga ta steget till eget. Läs mer...

Kreativ finansiering banar väg för ny kultur

19 januari, 2013
I stället för att hoppas på pengar från offentliga byråkrater kan kulturutövare nu få hjälp direkt av sin publik. Crowd funding har banat väg för nya konstnärer och innovativa idéer. Läs mer...

Enkel idé skapar smidigare busstrafik

11 januari, 2013
Först kommer ingen buss. Sedan kommer tre i klump. Denna för kollektivtrafikanter välbekanta situation kan snart vara ett minne blott, tack vare en kreativ KTH-forskare i Stockholm. Transportforskaren Oded Cats vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Den tekniska utvecklingen har gjort det enklare för bussar att hålla tiden. Datorsystem som håller reda på var bussarna […] Läs mer...