30 september, 2015

Samhällsvärdet av immateriella investeringar

Sedan den industriella revolutionens början har regeringar i olika länder agerat för att uppmuntra till investeringar i fysiskt kapital. I dagens moderna kunskapsintensiva ekonomier finns en annan utmaning som är minst lika aktuell: att locka till sig investeringar i kunskapsbaserat kapital.

En stor del av alla arbetstillfällen i moderna ekonomier som Sverige redan idag finns i verksamheter som förlitar sig på innovationer, design, programkod och andra former av immateriella värden. Utmaningen för den moderna näringspolitiken är att uppmuntra till investeringar i dessa värden, bland annat genom att väldefinierat system för immateriell äganderätt.

Som Nima Sanandaji beskriver i denna rapport från Reforminstitutet riktar många regeringar runtom världen blickarna mot hur näringspolitiken kan anpassas till den ökade betydelsen av kunskapsinvesteringar och immateriell värdeskapande. Svenska politiker, oavsett ideologi, har goda skäl att följa i samma spår.

Läs hela rapporten här.