Arbetsmarknad

Mycket lönsamt med åtgärder i stadsdelar med utanförskap

2 december, 2017
En mängd kommissioner, lokala projekt och skatte- och bidragsändringar har inte räckt för att bryta trenden med fler stadsdelar där fler lever i olika former av utanförskap. Ändå visar ny forskning att ett samlat grepp vore mycket lönsamt och har goda utsikter att bli framgångsrik. Särskilt fokus måste då ligga på uppväxtvillkoren för de yngre […] Läs mer...

En modern socialförsäkring

17 maj, 2017
För bara några år sedan var svenskar världens mest sjukskrivna folk. Det tvingade fram en för många smärtsam åtstramning. I den politiska rekylen luckrades reglerna upp igen och sjukfrånvaron har åter ökat kraftigt. De tvära kasten mellan frikostighet och åtstramning i Sveriges bidrags- och socialförsäkringssystemen beror på den ålderdomliga konstruktionen. Den är orättvis, krånglig och […] Läs mer...

Robotisering räddar den svenska modellen

28 februari, 2017
Robotar och digitalisering ersätter visserligen många jobb. En del befarar därför att den svenska modellen på arbetsmarknaden är hotad. Sanningen kan dock snarare visa sig vara tvärtom. Robotar är räddningen för den svenska modellen. Läs debattduellen mellan Stefan Fölster och Eva Nordmark här. Och varför Bill Gates idé om en robotskatt är en dålig idé […] Läs mer...

Äldre har mycket mer att ge

10 januari, 2017
Äldre har tappat status och viktiga uppgifter i samhället. Äldreomsorgsdebatten handlar mest om funktionalism och omhändertagande. Ändå visar forskning tydligt att ett samhälle har mycket att vinna på att engagera äldre till meningsfulla uppgifter, och att äldre mår bättre av att ha något meningsfullt att göra. Reforminstitutet publicerar en bok skriven tillsammans med tre författare […] Läs mer...

Ny bok: Framtidens Jobb – Sverige måste kompetensväxla bättre

17 november, 2016
I ”Framtidens jobb” (Volante förlag) granskar Stefan Fölster och Nima Sanandaji arbetsgivares önskemål i tusentals jobbannonser och visar hur snabbt kompetenskraven skiftar inom elva yrkesområden som omfattar större delen av arbetsmarknaden. Utifrån en inventering av kommande teknik och ny organisation analyseras också hur kraven ändras under de kommande 15 åren. Läs artikeln på DN-debatt här. Läs mer...

Inbjudan till release av nya boken Robotrevolutionen: Sverige i den nya maskinåldern

18 november, 2015
Robotrevolutionen är här, och den förändrar våra liv radikalt – många gånger till det bättre. Men utvecklingen stannar inte där. I sin framfart krossar också robotrevolutionen hela branscher, utplånar jobb utan att lämna några nya efter sig och ställer frågor om ekonomisk utveckling, välfärd och demokrati på sin spets. Vem blir vinnare och vem blir […] Läs mer...

Ny bok om robotrevolutionen

18 september, 2015
Den 25 november släpps boken Robotrevolutionen : Sverige i den nya maskinåldern av Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adj. professor på KTH. Robotrevolutionen är en tillgänglig och initierad skildring av en framtid som närmar sig med stormsteg – en framtid där gränsen mellan människa och maskin suddas ut. Boken ges ut av Volante förlag. […] Läs mer...

Svensk industriproduktion stryps mest i EU

10 september, 2015
Svensk industriproduktion har krympt med en tiondel på fem år precis som de sämsta inom EU – Italien, Spanien och Grekland. Frankrikes industri har åtminstone inte tappat. Om vår industriproduktion hade vuxit som i Tyskland eller Belgien så hade den i dag varit 20 procent högre. Denna jämförelse tar ändå inte hänsyn till skillnader i länders […] Läs mer...

Ny rapport om invandring och tillväxt

12 juni, 2015
Vid ett seminarium den 24. juni presenteras rapporten “I nationens intresse” skriven av professor Jesper Strömbäck. I den kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning. Läs hela rapporten här. […] Läs mer...

Fler nya jobb trots automatisering

17 april, 2015
Sverige har under senare år klarat automatisering av jobb över förväntan. Det visar den första svenska undersökningen av vilka jobb som skapas av automatiseringen, och inte bara vilka som försvinner. De nya jobben räcker dock inte helt och hållet. Svensk politik behöver i mycket större utsträckning fokusera på reformer som hejdar några av automatiseringens avigsidor, […] Läs mer...

Integration kräver god företagsklimat – ny forskning

24 mars, 2015
Reforminstitutet publicerar i ett kommande nummer av Journal of Entrepreneurship and Public Policy artikeln “The effect of local business climate on employment”. Artikeln visar att kommuner som lyckas förbättra sitt företagsklimat därmed också skapar väsentligt bättre förutsättningar för att utomeuropeiskt födda invandrare kommer i arbete. Artikeln är författad av Stefan Fölster, Anton Gidehag och Li […] Läs mer...

Värdebaserad vuxenutbildning i Storbritannien  

6 oktober, 2014
En av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden är att ge personer som befinner sig i utanförskap de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kliva in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning, praktik och arbetsmarknadsprogram spelar alla en viktig roll i sammanhanget. Tyvärr har systemen i Sverige utformats på ett splittrat vis. Kanske finns skäl att dra lärdom […] Läs mer...

Så har Minnesota minskat utanförskap

23 september, 2014
Minnesota rankas ofta som en av de bästa amerikanska delstaterna att bo i. Samtidigt finns också ett omfattande utanförskap, framförallt bland marginaliserade minoritetsgrupper. Steve Rothschild, som hade omfattande erfarenhet från näringslivet, insåg möjligheten att genom socialt företagande främja en övergång från bidrag till arbete. Därför startade han ”Twin Cities Rise” år 1993, ett program som […] Läs mer...

Varannan har ett yrke som är obsolet om 20 år

15 juni, 2014
Svensk arbetsmarknad står inför en dramatisk omvälvning. Orsaken är en våg av dator- och robotsystem som ersätter många jobb som bara människor kunnat utföra. En detaljerad granskning av arbetsmomenten många yrken tillämpat på den svenska arbetsmarknaden visar att mer än vartannat arbete kan automatiseras. Bland dessa finns också allt fler kvalificerade tjänstemannayrken. Detta ställer stora […] Läs mer...

Sveriges fattiga har fått störst inkomstlyft bland EU-15 länder

11 juni, 2014
Inga andra låginkomsttagare inom EU-15 har kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska sedan 2006. Det visar en unik och jämförbar sammanställning från EU:s statistikorgan Eurostat.  Ökande klyftor i samhället finns överallt i den offentliga debatten, men är märkligt frånvarande i den officiella statistiken.  Förmögenhetsskillnader är historiskt sett låga. […] Läs mer...

Så fick Tyskland rekordlåg arbetslöshet

3 juni, 2014
Många har noterat att Gerhard Schröders reformer i Tyskland för mer än tio år sedan har gett stor utdelning i form av en stark ekonomi och en rekordhög sysselsättningsgrad. Men hur exakt gjorde tyskarna? Reforminstitutet beskriver de tyska reformer mer detaljerat i ett kapitel i en ny bok om Tyskland. Här kan du läsa Reforminstitutets […] Läs mer...

En rättvisemärkt jobbpolitik

24 mars, 2014
  För snart ett år sedan utlovade Stefan Löfven att Sverige skulle få EUs lägsta arbetslöshet till år 2020. En forskningskommission under ledning av professor Mårten Palme skulle ta fram konkreta förslag. I kommissions resonemang staplas emellertid  självmotsägelser på varandra. De flesta av förslagen gäller små förändringar i olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar. Det reser frågan hur […] Läs mer...

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt

21 mars, 2014
Den svenska debatten, och även forskningen, om invandringens effekter har framförallt fokuserat på rent statsfinansiella effekter som invandrare ger upphov till genom sina egna skatteinbetalningar och uttag ur välfärdssystemen. Detta snäva sätt att se på invandringens effekter missar de bredare effekter för ett lands ekonomi som indirekt påverkar både statsfinanser och även inföddas inkomster. Ett viktigt […] Läs mer...

Så väl lyckas din kommun med integration

20 februari, 2014
Många människor, kommuner och myndigheter är djupt engagerade i insatser för att underlätta invandrades väg till arbete. Ändå finns förvånansvärt lite systematisk kunskap om vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det. Få insatser utvärderas på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att det idag är i stort sett omöjligt för en kommun att […] Läs mer...

Sveriges största folkhälsoproblem – kreativa reformer bättre än nyårslöften

1 januari, 2014
Fetma är många länders enskilt största folkhälsoproblem. Trots mycket forskning, och en aldrig sinande ström av spruckna nyårslöften och nya dieter, så finns kreativa lösningar som verkar fungera men ännu inte används mycket. Möjligen är Moskvas nya grepp kreativt i överkant. Det är gratis att åka i Moskvas tunnelbana om du klarar 30 knäböj. Biljettautomaterna registrerar rörelsen. […] Läs mer...

De svenska trygghetssystemen är inte robusta

27 december, 2013
Alliansregeringen som tillträdde 2006 lyckades visserligen strypa sjukskrivningsvågen med striktare regler, något lägre ersättning och maxtider för sjukpeng och a-kassa. Denna positiva vändning är dock knappast stabil. Regeringen har tvingats backa på några punkter. Sjukskrivningarna har åter börjat öka betänkligt sedan 2010. Oppositionen, som har ett stort övertag i opinionsundersökningar, vill höja ersättningarna väsentligt. En […] Läs mer...

Livskontot – mot en ny nordisk trygghetsmodell

27 december, 2013
Baserat på forskningslitteraturen från bland andra Josef Stiglitz och Martin Feldstein har den finska tankesmedjan Libera utvecklat ett konkret förslag till ett ”Livskonto”, som kompletterar trygghetssystemen med ett eget sparande, och samtidigt väsentligt förenklar skattesystemet. Skriften har väckt stort intresse i den finska debatten om trygghetssystemen. Förslaget har översatts till engelska och kan läsas på […] Läs mer...

I Fria Städer får många nyanlända jobb

26 november, 2013
I Sverige har Fristäder historiskt varit ett sätt att släppa fram utveckling och jobb, inte minst till nyanlända. Eskilstuna och Marstrand var mycket framgångsrika exempel. På många håll i världen lyckas städer eller stadsdelar som ges friare tyglar växa och skapa jobb. Sverige står nu inför en stor ökning av antal nyanlända. Många är företagare, men […] Läs mer...

Krympande eller växande städer? Framgångsrecepten för urban och regional utveckling runtom i landet

26 september, 2013
  Så heter en ny bok av Nima Sanandaji som Reforminstitutet ger ut. Den presenterades vid ett seminarium den 26 september. I boken visas att mindre städer med till synes sämre förutsättningar runtom i världen har lyckats vända stagnation till tillväxt. På samma sätt skulle städer som Gävle eller Landskrona kunna gå mot en ny blomstringstid […] Läs mer...

Öppna universiteten för internationell konkurrens

13 mars, 2013
En blandning av protektionism och byråkratisk tröghet tvingar många svenska studenter att avstå från internationella toppkurser för att i stället läsa sämre kurser i högskolan som de är inskrivna i. Regeringens olika insatser för att förbättra högskolekvaliteten överskuggas av en dramatiskt ökande tillgång till utbildning i absolut toppklass runtom i världen. Studenters internationella konkurrenskraft urholkas därmed. Så bör […] Läs mer...

Ett budgettak för regleringskostnader – exempel körkort

7 mars, 2013
På många områden har regleringsdrivna kostnadsökningar vida överstigit människors inkomstökningar. Därför har många inte råd att köpa nya bostäder eller att skaffa körkort. Nio av tio unga kvinnor mellan 20 och 30 år som är födda utomlands och saknar gymnasiebehörighet har inte körkort. Samtidigt krävs körkort för de flesta jobb som man kan få utan […] Läs mer...

Bra försäkring lyfter kvinnors företagande

26 februari, 2013
Sedan den 1 januari 2013 kan egenföretagare med enskild firma och handelsbolag återigen få samma karensdag som anställda har, i gengäld för en något högre sjukförsäkringsavgift. Erfarenheter från USA tyder på att denna reform är särskilt viktig för kvinnor som funderar på att starta eget. I Sverige finns dessutom ytterligare en försäkring där en icke-diskriminerande […] Läs mer...

En mer välavvägd konjunkturpolitik

14 februari, 2013
Debatten om hur lågkonjunkturen bör pareras i Sverige har kört fast. Bör staten stimulera ekonomin mer till priset av ett större underskott eller inte? Är det farligt att sänka räntan mer? De som vill stimulera efterfrågan pekar på låg inflation, arbetslöshet, och svagt kapacitetsutnyttjande. De begär att Riksbanken sänker räntan samt rejäla budgetstimulanser. De som […] Läs mer...

En smartare regionalpolitik

5 februari, 2013
Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. En ny analys och artikel i Dagens Nyheter från Reforminstitutet med avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling visar att problem som vanligtvis förknippas med invandrartäta orter också är mycket vanliga i orter som är ”invandrarfattiga”. Såväl den integrationspolitik […] Läs mer...

Individuella arbetslöshetskonton i Chile

15 januari, 2013
Det mest positiva med systemet för arbetslöshetsförsäkring i Chile är hur den genom individuellt knutna konton tydliggör individernas incitament att arbeta, på ett sätt som ändå förefaller vara fördelaktigt för dem som tjänar minst. Läs mer...

Aktiebolaget Jag

15 januari, 2013
Tyskland genomled under första halvan av 2000-talet en period med hög arbetslöshet. Återföreningen av Tyskland och förberedelserna inför införandet av Euron tillsammans med den omfattande lågkonjunkturen var några starkt bidragande faktorer. Efter att arbetslösheten sjunkit under några år fram till och med sommaren 2001 började den att öka igen. I mitten på 2000-talet uppgick arbetslösheten […] Läs mer...

Så blev Tyskland Europas räddare

15 januari, 2013
Medan många EU-länder står på randen till konkurs, är Tysklands ekonomi rekordstark och arbetslösheten lägre än på decennier. Viktiga reformer ligger bakom framgångarna. Läs mer...

Valfrihet hjälper människor att försörja sig

15 januari, 2013
Med tydliga drivkrafter och en mångfald av praktik- och utbildningsanordnare hjälper Nacka kommun fler att få jobb och lön att leva på. Läs mer...