11 juni, 2014

Sveriges fattiga har fått störst inkomstlyft bland EU-15 länder

Inga andra låginkomsttagare inom EU-15 har kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska sedan 2006. Det visar en unik och jämförbar sammanställning från EU:s statistikorgan Eurostat.  Ökande klyftor i samhället finns överallt i den offentliga debatten, men är märkligt frånvarande i den officiella statistiken.  Förmögenhetsskillnader är historiskt sett låga. Spridningen av löner och disponibla inkomster är närmast oförändrad under senare år. Mediabilden har fjärmat sig oförsvarligt långt från fakta.

Läs debattartikeln i SvD eller en utvidgad artikel med statistikunderlaget här.