Välfärd

Patienters irrvägar är sjukvårdens största problem

16 april, 2019
Allt för många svenskar skickas på irrvägar genom vården. Det leder till onödiga besök, dubbelarbete för personalen, missade diagnoser och vårdskador. Om irrvägarna slopas kan det frigöra resurser motsvarande 1,5 miljoner fler primärvårdsbesök, samt minskad oro och väntan, skriver Richard Fletcher, Stefan Fölster och Per Mosseby på DN debatt. Artikeln bygger på en forskningsöversikt och […] Läs mer...

Mycket lönsamt med åtgärder i stadsdelar med utanförskap

2 december, 2017
En mängd kommissioner, lokala projekt och skatte- och bidragsändringar har inte räckt för att bryta trenden med fler stadsdelar där fler lever i olika former av utanförskap. Ändå visar ny forskning att ett samlat grepp vore mycket lönsamt och har goda utsikter att bli framgångsrik. Särskilt fokus måste då ligga på uppväxtvillkoren för de yngre […] Läs mer...

Därför går digitaliseringen inom sjukvården långsam

7 september, 2017
I en artikel i Global Health Action visar Stefan Fölster att många digitala hjälpmedel tas fram för hälsa- och sjukvård, men få används och sprids. Det skulle kunna fungera bättre om finansiärer följde ett antal kriterier för utveckling av digital teknik inom vården. Läs hela artikeln i Global Health Action här. Läs mer...

Ny bok – Public Wealth of Cities

25 juli, 2017
Efter den internationella succén “The Public Wealth of Nations” av Dag Detter och Stefan Fölster – utsedd bland “best books of the year 2015 – kommer nu “The Public Wealth of Cities”, Brookings förlag. Den visar hur de flesta städer sitter på en guldgruva som de inte lyckas använda eller förvalta väl. Några städer lyckas […] Läs mer...

En modern socialförsäkring

17 maj, 2017
För bara några år sedan var svenskar världens mest sjukskrivna folk. Det tvingade fram en för många smärtsam åtstramning. I den politiska rekylen luckrades reglerna upp igen och sjukfrånvaron har åter ökat kraftigt. De tvära kasten mellan frikostighet och åtstramning i Sveriges bidrags- och socialförsäkringssystemen beror på den ålderdomliga konstruktionen. Den är orättvis, krånglig och […] Läs mer...

Äldre har mycket mer att ge

10 januari, 2017
Äldre har tappat status och viktiga uppgifter i samhället. Äldreomsorgsdebatten handlar mest om funktionalism och omhändertagande. Ändå visar forskning tydligt att ett samhälle har mycket att vinna på att engagera äldre till meningsfulla uppgifter, och att äldre mår bättre av att ha något meningsfullt att göra. Reforminstitutet publicerar en bok skriven tillsammans med tre författare […] Läs mer...

Så blir städer rika!

9 januari, 2017
I maj publicerar Brookings vår nya bok “The Public Wealth of Cities”. Redan nu publicerar The Guardian en artikel om den. Ämnet är hur städer kan vända sin ekonomi och bli rika, inte bara ekonomiskt utan även avseende socialt och humant kapital. Läs artikeln i The Guardian här. Läs mer...

Digitalisering kan täcka välfärdens kostnadsexplosion

13 maj, 2016
Fram till år 2030 ökar antal svenskar över 80 år från en halv miljon till 800 000. Även flyktingvågen kostar. Ändå är det möjligt att täcka dessa kostnadsökningar med smart digitalisering. Stefan Fölster beskriver hur det skulle kunna ske. Den egentliga utmaningen ligger i de offentliga verksamheters handlingskraft. Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här. Läs mer...

Digitaliserad välfärd i stället för skattehöjningar

16 oktober, 2015
I dag finns stora outnyttjade möjligheter att förbättra välfärden och sänka kostnaderna med hjälp av smart digitalisering. Att ta till vara dessa skulle räcka med råge för att undvika kostnads- och skattehöjningar som en äldre befolkning och flyktingvågen annars kan leda till. Läs DN-debatt artikeln här. Läs mer...

Ny bok om robotrevolutionen

18 september, 2015
Den 25 november släpps boken Robotrevolutionen : Sverige i den nya maskinåldern av Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adj. professor på KTH. Robotrevolutionen är en tillgänglig och initierad skildring av en framtid som närmar sig med stormsteg – en framtid där gränsen mellan människa och maskin suddas ut. Boken ges ut av Volante förlag. […] Läs mer...

Värdeskapande styrning i sjukvården kan återupprätta läkares inflytande

14 maj, 2015
Många läkare är missnöjda med utvecklingen inom sjukvården. De anser att de har förlorat inflytande och att fel yrkesgrupper styr vården. Å andra sidan har vården förbättrats, och forskningslitteraturen ger inget stöd för en återgång till ett rent professionsvälde. I Läkartidningen beskriver Jörgen Nordenström och Stefan Fölster hur vägen framåt kan se ut. Läs artikeln […] Läs mer...

Vinst i Vården – den största undersökningen någonsin

1 december, 2014
Vinst i vården har i Sverige ofta diskuterats med hänvisning till en äldre amerikansk forskningslitteratur där vissa studier fann högre dödlighet i vinstdrivande än i stiftelsedrivna sjukhus.  En ny, och mycket omfattande, studie publicerat i den ansedda tidskriften JAMA kommer dock till en helt annan slutsats. Studien visar att övergången från offentlig eller ideell vårdorganisation […] Läs mer...

Värdebaserad vuxenutbildning i Storbritannien  

6 oktober, 2014
En av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden är att ge personer som befinner sig i utanförskap de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kliva in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning, praktik och arbetsmarknadsprogram spelar alla en viktig roll i sammanhanget. Tyvärr har systemen i Sverige utformats på ett splittrat vis. Kanske finns skäl att dra lärdom […] Läs mer...

Fungerar New Public Management?

24 augusti, 2014
Många har högljutt skällt ut New Public Management. Men vad säger forskningen? Flera hundra empiriska studier har publicerats. Resultaten är mer positiva än man kan tro. Metoden kan rentav rädda liv. Läs artikeln i SvD här. Läs mer...

Den sjuka vården 2.0 – dags för “flippad sjukvård”

16 juni, 2014
I en ny bok skärskådar Reforminstitutet sjukvården. Kvaliteten har förbättrats, men utrymmet för effektivisering och ytterligare kvalitetslyft är rekordstor. Sverige har fler läkare per invånare än de flesta länder, som träffar få patienter. Ovanligt många läkare arbetar på sjukhus, men har lite tid för patienterna. Feldiagnoser och informationsmissar är vanliga. Samtidigt hägrar ny teknik som […] Läs mer...

Sveriges fattiga har fått störst inkomstlyft bland EU-15 länder

11 juni, 2014
Inga andra låginkomsttagare inom EU-15 har kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska sedan 2006. Det visar en unik och jämförbar sammanställning från EU:s statistikorgan Eurostat.  Ökande klyftor i samhället finns överallt i den offentliga debatten, men är märkligt frånvarande i den officiella statistiken.  Förmögenhetsskillnader är historiskt sett låga. […] Läs mer...

Så väl lyckas din kommun med integration

20 februari, 2014
Många människor, kommuner och myndigheter är djupt engagerade i insatser för att underlätta invandrades väg till arbete. Ändå finns förvånansvärt lite systematisk kunskap om vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det. Få insatser utvärderas på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att det idag är i stort sett omöjligt för en kommun att […] Läs mer...

Låt staten försöka att sköta de sämsta skolorna

13 februari, 2014
  Vad gör man när skolor konsekvent misslyckas med att lära eleverna nödvändiga kunskaper? I flera amerikanska delstater, där mer pengar inte hjälpte, samlades i stället dåliga skolor under en “återhämtningsförvaltning” som fungerar ungefär som en konkursförvaltning. I Sverige vore en liknande metod ett bra sätt att låta staten pröva om man faktiskt kan sköta […] Läs mer...

Sveriges största folkhälsoproblem – kreativa reformer bättre än nyårslöften

1 januari, 2014
Fetma är många länders enskilt största folkhälsoproblem. Trots mycket forskning, och en aldrig sinande ström av spruckna nyårslöften och nya dieter, så finns kreativa lösningar som verkar fungera men ännu inte används mycket. Möjligen är Moskvas nya grepp kreativt i överkant. Det är gratis att åka i Moskvas tunnelbana om du klarar 30 knäböj. Biljettautomaterna registrerar rörelsen. […] Läs mer...

De svenska trygghetssystemen är inte robusta

27 december, 2013
Alliansregeringen som tillträdde 2006 lyckades visserligen strypa sjukskrivningsvågen med striktare regler, något lägre ersättning och maxtider för sjukpeng och a-kassa. Denna positiva vändning är dock knappast stabil. Regeringen har tvingats backa på några punkter. Sjukskrivningarna har åter börjat öka betänkligt sedan 2010. Oppositionen, som har ett stort övertag i opinionsundersökningar, vill höja ersättningarna väsentligt. En […] Läs mer...

Livskontot – mot en ny nordisk trygghetsmodell

27 december, 2013
Baserat på forskningslitteraturen från bland andra Josef Stiglitz och Martin Feldstein har den finska tankesmedjan Libera utvecklat ett konkret förslag till ett ”Livskonto”, som kompletterar trygghetssystemen med ett eget sparande, och samtidigt väsentligt förenklar skattesystemet. Skriften har väckt stort intresse i den finska debatten om trygghetssystemen. Förslaget har översatts till engelska och kan läsas på […] Läs mer...

Så har Tyskland lyckats reformera skolan

10 december, 2013
  Efter den svenska skolans sågning i PISA-mätningarna famlar  många svenska skoldebattörer efter förklaringar till Sveriges ras. Tyskland som i stället klättrat ordentligt i mätningarna har mer systematiskt hållit sig till den empiriska skolforskningens resultat. Av det skälet har  man varken sett förstatligande, mer resurser eller mindre valfrihet som någon del av lösningen. Så här […] Läs mer...

En reformagenda för Sverige – del 1 Välfärden

3 december, 2013
Hur skulle en reformagenda för framtiden se ut, som samtidigt är ideologiskt möjlig för båda sidor? Det skall Reforminstitutet beskriva i ett antal krönikor de kommande månaderna. Denna gång börjar vi med välfärden Läs artikeln i Corren här. Läs mer...

Stora vinster av bättre samarbete mellan kommuner

17 oktober, 2013
I väntan på en ny stor kommunreform kan kommuner samarbeta tätare och därmed tillgodogör sig mer av sammanslagningens vinster redan nu. Reforminstitutet publicerar nu en bok som granskar juridiska och praktiska hinder för samverkan. I princip kan ett långtgående samarbete mellan kommuner åstadkomma nästan samma resultat som en sammanslagning. Samverkan ökar också genom avtal mellan kommuner, upprättande […] Läs mer...

Sämre skolresultat i kommuner utan valfrihet

20 augusti, 2013
    Sverige har 55 kommuner som bara har en grundskola. Ytterst få elever går i skolor utanför kommunen. I dessa kommuner finns varken valfrihet, konkurrens eller friskolor. De borde ha klarat sig mycket bättre än andra kommuner, om valfrihet hade varit boven. I stället visar Reforminstitutets analys att elevers resultat i dessa kommuner utan […] Läs mer...

Smart vårdreform i ett av världens fattigaste länder

4 juni, 2013
  Burundi är ett av världens absolut fattigaste länder, plågad av krig, korruption och sjukdomar. Ändå kan landet tjäna som reformexempel, åtminstone när det kommer till införandet av kvalitetsbaserade ersättningar inom vården. För några år sedan beslöt sig nämligen Burundis regering att testa ett vårdsystem där kvalitet och kvantitet noga mäts, och bonusar utdelas till de bäst skötta […] Läs mer...

Distansundervisning lyft för skola i Kramfors

23 april, 2013
  Ådalsskolan i Kramfors hade ett stort problem. Hur ordna modersmålsundervisning och den lagstadgade studiehandledning på modersmålet? För nyanlända kan en bra språkintroduktion och handledning vara avgörande. Kramfors är en liten kommun och behöriga modersmålslärare växer inte direkt på träd. Den ansvarige rektorn Mikael Wiklund rekognoscerade hur andra kommuner löst detta och fastnade för en lösning […] Läs mer...

Bistånd villkorat på reformer

25 mars, 2013
Villkorat bistånd. Det var idén som låg bakom den utskällda strategi från Världsbanken och IMF som gick under beteckningen Washington Consensus. De fattiga mottagarländerna fick pengar i utbyte mot löften om reformer. Det fungerade inte. Utbetalningstrycket gjorde att mottagarländerna fick pengar ändå, trots att de inte uppfyllde sina löften och struntade i att vidta de […] Läs mer...

Health Impact Bonds – vad är det?

23 mars, 2013
Skattefinansierad välfärd har oftast betalats genom anslag eller upphandlingar av en verksamhet. Ersättning har utgått även om resultaten inte uppnåtts. Reforminstitutet kommer att uppmärksamma och beskriva en rad olika sätt att betala välfärd för leverans av faktiskt uppnådda resultat. Ett mycket innovativt sådant sätt är “Health Impact Bonds”. Läs mer...

Öppna universiteten för internationell konkurrens

13 mars, 2013
En blandning av protektionism och byråkratisk tröghet tvingar många svenska studenter att avstå från internationella toppkurser för att i stället läsa sämre kurser i högskolan som de är inskrivna i. Regeringens olika insatser för att förbättra högskolekvaliteten överskuggas av en dramatiskt ökande tillgång till utbildning i absolut toppklass runtom i världen. Studenters internationella konkurrenskraft urholkas därmed. Så bör […] Läs mer...

Bra försäkring lyfter kvinnors företagande

26 februari, 2013
Sedan den 1 januari 2013 kan egenföretagare med enskild firma och handelsbolag återigen få samma karensdag som anställda har, i gengäld för en något högre sjukförsäkringsavgift. Erfarenheter från USA tyder på att denna reform är särskilt viktig för kvinnor som funderar på att starta eget. I Sverige finns dessutom ytterligare en försäkring där en icke-diskriminerande […] Läs mer...

Uppslag till den nya Innovationsstrategin

11 februari, 2013
I oktober 2012 beslöt regeringen om en ny innovationsstrategi. I sanningens namn så är den lös i konturerna, men skall förhoppningsvis bli mer konkret framöver. Därför kommer här ett konkret inspel, som är särskilt relevant för Sverige. Det har länge varit känt att Sverige producerar en hel del gedigen forskning, men är sämre på att […] Läs mer...

Makten åt den enskilde gav bättre äldreomsorg

19 januari, 2013
I Sverige levereras äldreomsorg av kommunerna och finansieras därmed via kommunalskatten. Äldreomsorgen byggdes ut snabbt under decennierna 1960-1980, då under statligt ansvar, men de äldre fick ofta bo i salar och omsorgen var bristfällig. 1990 fick kommunerna ansvaret för äldreomsorgen. Läs mer...

Nytt patientsamarbete förbättrar vården

19 januari, 2013
Tack vare två innovativa entreprenörer kan sjuka människor nu hjälpa varandra att må bättre – eller till och med att bli friska. Genom projektet CureTogether kan patienter runtom världen dela med sig av information om vilka behandlingar som hjälper dem bäst och hur de hanterar sina åkommor i vardagen. Läs mer...

Lättare för norrmännen att träffa doktorn

19 januari, 2013
Svensk sjukvård håller hög klass. Men tillgången till sjukvård är en av de sämsta och mest ojämlikt fördelade i västvärlden. Våra grannländer visar att det inte behöver vara så. Läs mer...

Så fick britterna toppstudenter att bli lärare

19 januari, 2013
Förutom fallande studieresultat har den svenska skolan svårt att få de duktigaste studenterna att vilja bli lärare. Men i Storbritannien har succéprojektet Teach First lyckats locka landets toppstudenter till läraryrket och samtidigt förbättrat kvaliteten i landets mest utsatta skolor. Läs mer...

Experimentet som minskade brottsligheten

19 januari, 2013
Så upptäckte forskarna att skräpiga trottoarer, krossade fönster och graffiti inte bara är ett symptom på kriminalitet, utan också delvis en orsak till den. Läs mer...

Det måste inte vara kö på akuten

19 januari, 2013
Med enkla metoder lyckades läkaren Jody Crane och hans kollegor drastiskt minska väntetiderna på Mary Washington-sjukhusets akutmottagning. Nu börjar Cranes idéer att spridas inom svensk sjukvård. Läs mer...

Pekka betalar anställda för att motionera

19 januari, 2013
Det finska byggföretaget brottades med hög sjukfrånvaro. Då fick vd:n idén att ge bonus till medarbetare som motionerar. Nu är sjukfrånvaron låg – och företaget mer lönsamt. Läs mer...

Minutkliniker kommer till Sverige

19 januari, 2013
För 490 kronor kan patienter snart få hjälp med sin halsfluss direkt på apoteket. De nya minutklinikerna som gör det möjligt lanseras på bred front och kan bli en lönsam affär för svenska arbetsgivare. Läs mer...

Förskolan som förändrade elevernas livschanser

19 januari, 2013
Hjälpinsatser till unga på glid sätts in alldeles för sent. Utifrån den insikten skapade psykologen David Weikart en ny sorts förskola – och förändrade många barns liv. Läs mer...

Höga krav gav stora resultat

19 januari, 2013
När skolan fokuserar på bildning kan unga som kommer från svåra uppväxtmiljöer göra en klassresa, trots diskriminerande strukturer. Det visar inte minst projektet ”Alaska Onward to Excellence” i Alaska och svenska Rinkebyakademin. Läs mer...

Jeopardy-vinnande superdator kan lyfta vården

19 januari, 2013
Superdatorn Watson vann nyligen den amerikanska versionen av frågesportprogrammet Jeopardy. Nästa steg kan bli att den räddar människoliv. Läs mer...

Brittisk matvarukedja erbjuder skilsmässor för en tusenlapp

19 januari, 2013
Även vid en okomplicerad skilsmässa kan advokaträkningen bli skyhög. Det vill brittiska Co-op ändra på, och säljer nu standardiserade separationspaket för en billig penning. Läs mer...

Obamas tävling sätter fart på skolorna

19 januari, 2013
Istället för pekpinnar och detaljstyrning har USA:s president Barack Obama valt en annan väg för att förbättra den amerikanska skolan – att utlysa en tävling om pengar. Läs mer...

Så blev det rea hos tandläkaren

19 januari, 2013
Sistaminuten-priser är ett framgångsrikt koncept på många marknader. Så varför inte också i tandvården? Två handelsstudenter prövade idén, och det blev succé. Läs mer...

Prestationsbaserade lärarlöner lyfte skolorna

18 januari, 2013
Undervisningen blev bättre och eleverna duktigare när staden Denver trots stort fackligt motstånd införde prestationsbaserade lärarlöner. Numera har modellen spritt sig över hela USA – och även till några svenska kommuner. Läs mer...

Succé för ambitiösa skolreformer i New York

13 januari, 2013
Stockholms stads färska försök med mer differentierade lärarlöner har mött kraftiga protester. I New York fick lärarna lön efter prestation för mer än ett decennium sen – och det har lyft resultaten i skolan. Läs mer...