20 augusti, 2013

Sämre skolresultat i kommuner utan valfrihet

 

 

Sverige har 55 kommuner som bara har en grundskola. Ytterst få elever går i skolor utanför kommunen. I dessa kommuner finns varken valfrihet, konkurrens eller friskolor. De borde ha klarat sig mycket bättre än andra kommuner, om valfrihet hade varit boven. I stället visar Reforminstitutets analys att elevers resultat i dessa kommuner utan valfrihet har försämrats dramatiskt, trots att antal lärare per elev har ökat kraftigt och att föräldrarnas utbildningsnivå förbättrats jämfört med kommuner där elever har valfrihet. Läs debattartikeln i Expressen här, eller hela rapporten här.