Publiceringar

Den sjuka vården 2.0 – dags för “flippad sjukvård”

16 juni, 2014
I en ny bok skärskådar Reforminstitutet sjukvården. Kvaliteten har förbättrats, men utrymmet för effektivisering och ytterligare kvalitetslyft är rekordstor. Sverige har fler läkare per invånare än de flesta länder, som träffar få patienter. Ovanligt många läkare arbetar på sjukhus, men har lite tid för patienterna. Feldiagnoser och informationsmissar är vanliga. Samtidigt hägrar ny teknik som […] Läs mer...

Varannan har ett yrke som är obsolet om 20 år

15 juni, 2014
Svensk arbetsmarknad står inför en dramatisk omvälvning. Orsaken är en våg av dator- och robotsystem som ersätter många jobb som bara människor kunnat utföra. En detaljerad granskning av arbetsmomenten många yrken tillämpat på den svenska arbetsmarknaden visar att mer än vartannat arbete kan automatiseras. Bland dessa finns också allt fler kvalificerade tjänstemannayrken. Detta ställer stora […] Läs mer...

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt

21 mars, 2014
Den svenska debatten, och även forskningen, om invandringens effekter har framförallt fokuserat på rent statsfinansiella effekter som invandrare ger upphov till genom sina egna skatteinbetalningar och uttag ur välfärdssystemen. Detta snäva sätt att se på invandringens effekter missar de bredare effekter för ett lands ekonomi som indirekt påverkar både statsfinanser och även inföddas inkomster. Ett viktigt […] Läs mer...

Så väl lyckas din kommun med integration

20 februari, 2014
Många människor, kommuner och myndigheter är djupt engagerade i insatser för att underlätta invandrades väg till arbete. Ändå finns förvånansvärt lite systematisk kunskap om vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det. Få insatser utvärderas på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att det idag är i stort sett omöjligt för en kommun att […] Läs mer...

En helt ny klimatpolitik

5 december, 2013
Riksrevisionen publicerar nu en granskning av klimatpolitiken. Den bekräftar i stora stycken den kritik som Reforminstitutet tidigare framfört. Kritiken är så allvarlig och bred att en kriskommission för klimatpolitiken är mer befogad än någonsin. Regeringen har påbörjat  en finjustering av klimatpolitiken för att säkerställa att Sverige når sina inhemska klimatmål till 2020. Arbetet bortser dock […] Läs mer...

En riktig innovationsstrategi

29 oktober, 2013
I en artikel i Ny teknik lanseras Reforminstitutets alternativa innovationsstrategi. Den publiceras också som bok som kan läsas på nätet eller beställas i tryckt form. För drygt ett år sedan presenterade Annie Lööf regeringens nationella innovationsstrategi. Ökad dialog och samverkan var de mest konkreta förslagen. Sedan dess har arbetssättet blivit att delegera innovationsarbetet till andra departement […] Läs mer...

Stora vinster av bättre samarbete mellan kommuner

17 oktober, 2013
I väntan på en ny stor kommunreform kan kommuner samarbeta tätare och därmed tillgodogör sig mer av sammanslagningens vinster redan nu. Reforminstitutet publicerar nu en bok som granskar juridiska och praktiska hinder för samverkan. I princip kan ett långtgående samarbete mellan kommuner åstadkomma nästan samma resultat som en sammanslagning. Samverkan ökar också genom avtal mellan kommuner, upprättande […] Läs mer...

Krympande eller växande städer? Framgångsrecepten för urban och regional utveckling runtom i landet

26 september, 2013
  Så heter en ny bok av Nima Sanandaji som Reforminstitutet ger ut. Den presenterades vid ett seminarium den 26 september. I boken visas att mindre städer med till synes sämre förutsättningar runtom i världen har lyckats vända stagnation till tillväxt. På samma sätt skulle städer som Gävle eller Landskrona kunna gå mot en ny blomstringstid […] Läs mer...

Sönderreglerad bostadsmarknad ger storvinst till rika

20 september, 2013
Regleringarna på bostadsmarknaden har medfört ett massivt förmögenhetsskifte till dem som äger bostäder på bekostnad av dem som behöver köpa en bostad i framtiden. I en ny rapport från Reforminstitutet visas att storleken på förmögenhetseffekterna varierar kraftigt mellan kommuner och mellan fattiga och rika. Konsekvenserna kan visa sig ödesdigra för den sociala rörligheten. Orsakerna till […] Läs mer...

Sämre skolresultat i kommuner utan valfrihet

20 augusti, 2013
    Sverige har 55 kommuner som bara har en grundskola. Ytterst få elever går i skolor utanför kommunen. I dessa kommuner finns varken valfrihet, konkurrens eller friskolor. De borde ha klarat sig mycket bättre än andra kommuner, om valfrihet hade varit boven. I stället visar Reforminstitutets analys att elevers resultat i dessa kommuner utan […] Läs mer...

Ny lågtrafiktaxa lyft för resenärer

25 april, 2013
  Bussar och tåg som trafikerar i Stockholms kollektivtrafik skulle kunna transportera betydligt fler resenärer till lägre kostnad, dessutom till lägre pris för många med låg inkomst. Knorren är att sänka priser under tider med liten trafik. På andra håll i världen prövas detta med framgång. Reforminstitutet publicerar en artikel i Dagens Nyheter, och en […] Läs mer...

Health Impact Bonds – vad är det?

23 mars, 2013
Skattefinansierad välfärd har oftast betalats genom anslag eller upphandlingar av en verksamhet. Ersättning har utgått även om resultaten inte uppnåtts. Reforminstitutet kommer att uppmärksamma och beskriva en rad olika sätt att betala välfärd för leverans av faktiskt uppnådda resultat. Ett mycket innovativt sådant sätt är “Health Impact Bonds”. Läs mer...

Ett index över mänsklig utveckling i Sveriges Kommuner

9 mars, 2013
Reforminstitutet har tagit fram ett index som tar avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling (HDI – human development indikator). I Sverige finns dock fylligare statistik, och därför har också antalet faktorer utökats. Arton faktorer vägs samman som jämför hur olika utfallen är inom fem olika huvudkategorier: Skolan, Jobben, Hälsan, Pengarna samt ”Hopplöshet och Utanförskap”. […] Läs mer...

Sätt stopp för svensk körkortsapartheid

7 mars, 2013
Ett exempel på hur regeldrivna kostnader sätter stopp för många unga kvinnors möjlighet till jobb och ett självständigt liv publiceras av Stefan Fölster i Aftonbladet. Läs mer...

Invandringens paradox

21 februari, 2013
I början av februari publicerade Reforminstitutet en DN debatt artikel som visade att det finns en hel del sociala problem i Sverige även i orter med liten invandring. Det har kommit många inlägg och kommentarer med breddning av våra resultat och även invändningar. Invändningarna från personer som är kritiska till invandring rör en ”paradox” om […] Läs mer...

Så ska ekonomin stimuleras, skriver Stefan Fölster på DI.se

13 februari, 2013
Här hittar du debattartikeln Läs mer...

Sociala problem vanligast i orter med få invandrare, skriver Stefan Fölster på DN debatt.

3 februari, 2013
Här hittar du debattartikeln. Debattartikeln hänvisar till rapporten Många invandrare ingen nackdel i kartläggning av ”mänsklig utveckling” mellan svenska orter. Läs mer...