5 december, 2013

En helt ny klimatpolitik

Riksrevisionen publicerar nu en granskning av klimatpolitiken. Den bekräftar i stora stycken den kritik som Reforminstitutet tidigare framfört. Kritiken är så allvarlig och bred att en kriskommission för klimatpolitiken är mer befogad än någonsin.

Regeringen har påbörjat  en finjustering av klimatpolitiken för att säkerställa att Sverige når sina inhemska klimatmål till 2020. Arbetet bortser dock helt från att klimatpolitiken har havererat när det gäller att påverka världens utsläpp av växthusgaser. Sverige och en rad andra länder har en hög svansföring och satsar mycket resurser på klimatpolitiken. Växthusgaserna i atmosfären fortsätter dock att öka i precis samma takt som tidigare. Det kommer den internationella klimatkommissionen IPCC att slå fast i sin huvudrapport som släpps i flera steg under de kommande månaderna.

Med nuvarande klimatpolitik kommer växthusgaserna att öka lika mycket också de kommande tjugo åren.  Därför är det dags för en haverikommission som särskådar det önsketänkande som styrt klimatpolitiken och pekar ut en mer slagkraftig inriktning. Styrmedlen i klimatpolitiken måste bli mycket mer teknikdrivande. En sådan kommission behöver också tala klarspråk om fyra myter som gett upphov till misslyckandet.

 

Läs mer här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article17284025.ab