25 april, 2013

Ny lågtrafiktaxa lyft för resenärer

 

Bussar och tåg som trafikerar i Stockholms kollektivtrafik skulle kunna transportera betydligt fler resenärer till lägre kostnad, dessutom till lägre pris för många med låg inkomst. Knorren är att sänka priser under tider med liten trafik. På andra håll i världen prövas detta med framgång. Reforminstitutet publicerar en artikel i Dagens Nyheter, och en rapport.