20 februari, 2014

Så väl lyckas din kommun med integration

Många människor, kommuner och myndigheter är djupt

engagerade i insatser för att underlätta invandrades väg till arbete. Ändå finns

förvånansvärt lite systematisk kunskap om vilka insatser som fungerar och vilka

som inte gör det. Få insatser utvärderas på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att det

idag är i stort sett omöjligt för en kommun att lära sig av framgångsrika

tillvägagångssätt i andra kommuner.

Reforminstitutet presenterar nu ett ratingsystem som visar hur väl

invandrade personer från länder utanför EU/EFTA lyckas komma i arbete i en

kommun. Hänsyn har tagits till kommunens och de invandrades

grundförutsättningar, exempelvis arbetsmarknadsläget på orten och hur många

invandrade som finns samt vilken utbildningsnivå och ålderssammansättning de

invandrade har.

Metoden för denna rating följer ett arbetssätt som Arbetsmarknadsdepartementet

i Australien använt för att utvärdera olika utförare av

arbetsmarknadspolitiska åtgärder med skillnad att de här i stället tillämpats på kommuner som

rankats enligt ett system med tre stjärnor.

 

Läs artikeln i Dagens Samhälle här.

Läs hela rapporten och tabeller över kommuners rating här.