17 oktober, 2013

Stora vinster av bättre samarbete mellan kommuner

I väntan på en ny stor kommunreform kan kommuner samarbeta tätare och därmed tillgodogör sig mer av sammanslagningens vinster redan nu. Reforminstitutet publicerar nu en bok som granskar juridiska och praktiska hinder för samverkan. I princip kan ett långtgående samarbete mellan kommuner åstadkomma nästan samma resultat som en sammanslagning. Samverkan ökar också genom avtal mellan kommuner, upprättande av gemensamma nämnder för handhavande av vissa frågor eller genom s.k. kommunalförbund, och har ökat i omfattning ganska väsentligt under hela 2000-talet. Men detta sker från en låg nivå, och betydligt långsammare än vad som är möjligt och nödvändigt. Granskningen tyder på att detta beror på hinder både i hur kommuner arbetar och i gällande lagstiftning.

Läs artikeln i Dagens Samhälle av Joakim Nergelius och Stefan Fölster här.

Läs boken av Joakim Nergelius här.