21 mars, 2014

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt

Den svenska debatten, och även forskningen, om invandringens effekter har framförallt fokuserat på rent statsfinansiella effekter som invandrare ger upphov till genom sina egna skatteinbetalningar och uttag ur välfärdssystemen. Detta snäva sätt att se på invandringens effekter missar de bredare effekter för ett lands ekonomi som indirekt påverkar både statsfinanser och även inföddas inkomster. Ett viktigt skäl till att granska bredare tillväxteffekter av invandring är att några av världens mest ekonomiskt framgångsrika länder har haft en mycket stor invandring.

I en rapport från Reforminstitutet  beskrivs den växande internationella empiriska forskningslitteraturen om sambandet mellan invandring och ekonomisk tillväxt. Ett tjugotal studier beskrivs. Ett vanligt resultat  är att invandring har små men positiva effekter för ekonomisk tillväxt, även i de studier som inkluderar Sverige.

Läs rapporten här.