7 mars, 2013

Sätt stopp för svensk körkortsapartheid

Ett exempel på hur regeldrivna kostnader sätter stopp för många unga kvinnors möjlighet till jobb och ett självständigt liv publiceras av Stefan Fölster i Aftonbladet.