7 september, 2017

Därför går digitaliseringen inom sjukvården långsam

I en artikel i Global Health Action visar Stefan Fölster att många digitala hjälpmedel tas fram för hälsa- och sjukvård, men få används och sprids. Det skulle kunna fungera bättre om finansiärer följde ett antal kriterier för utveckling av digital teknik inom vården.

Läs hela artikeln i Global Health Action här.