19 januari, 2013

Så fick britterna toppstudenter att bli lärare

Förutom fallande studieresultat har den svenska skolan svårt att få de duktigaste studenterna att vilja bli lärare. Men i Storbritannien har succéprojektet Teach First lyckats locka landets toppstudenter till läraryrket och samtidigt förbättrat kvaliteten i landets mest utsatta skolor.

När Teach First startade 2002 var de brittiska problemen snarlika de vi har i Sverige idag: studieresultaten i socialt och ekonomiskt utsatta områden var på tillbakagång och det var svårt att locka de allra duktigaste studenterna till läraryrket.

Brett Wigdortz, grundare och vd för Teach First, drog slutsatsen att problemen hörde ihop. För att lyfta studieresultaten skulle fler duktiga nyutexaminerade unga förmås att vilja testa läraryrket, åtminstone för en kortare tid.

Idén bakom det konkreta projektet Teach First var och är enkel. Nyutexaminerade toppstudenter från andra utbildningar får under två års tid möjlighet att vidareutbilda sig till lärare. Det första året arbetar de deltid i klassrummet och läser parallellt in grundläggande lärarbehörighet. Under det andra året arbetar deltagarna heltid i klassrummet. Lärarstudenterna i Teach First har lön under hela perioden.

Knappt tio år efter starten verkar det som om att Brett Wigdortz och de andra bakom Teach First hade rätt i att studieresultat och lärarkompetens hör ihop. Erbjudandet om en kvalificerad ledarskapsutbildning i kombination med möjligheten att få praktisk lärarfarenhet har fått nästan 2 000 duktiga personer, med examen i helt andra ämnen än pedagogik, att testa jobbet som lärare.

2010 utvärderades projektet av universitet i Manchester. Utvärderingen visade att skolor som deltog i Teach First hade stor nytta av projektet. Lärarstudenterna bidrog till en positiv stämning bland eleverna och till att förbättra studieresultaten i viktiga ämnen som matematik och engelska. Dessutom tog de med sig kreativitet och engagemang in i klassrummet och blev snabbt uppskattade av övrig personal.

Trots att lärarstudenterna uteslutande får arbeta i skolor som dras med stora problem väljer hela 90 procent att fullfölja det tvååriga programmet.

En viktig orsak är troligen att Teach First har blivit en mycket eftertraktad merit. David Thomlinson, chef på konsultföretaget Accenture, berättar på Teach Firsts sajt att företaget bara de senaste åren har rekryterat 40 personer som deltagit i projektet.

Teach First finansieras av staten, näringslivet och skolorna själva, och vann tidigt brett politiskt stöd. Tidigare premiärministern Gordon Brown betonade vid upprepade tillfällen i både tal och i artiklar de goda erfarenheterna av projektet och på senare tid har den nuvarande koalitionsregeringen hyllat initiativet.

Under våren 2011 har Teach First fått ännu mer uppskattning. I mars utsågs Teach First till bästa arbetsgivare i offentlig sektor när det prestigefyllda Times Graduate Recruitment Awards delades ut, och en månad senare fick programmet ytterligare en fjäder i hatten när Oliver Offord, som avslutade sin projekttid 2009, korades till bästa matematiklärare i den stora tävlingen Britain’s Dream Teachers.

Från och med hösten 2011 kommer Teach First, som ursprungligen var avsett för högstadieskolor, även att testas på landets grundskolor. De goda erfarenheterna av Teach First har också inspirerat till liknande initiativ i flera europeiska länder. I Malmö uppges kommunens tjänstemän skissa på hur Teach First skulle kunna fungera i stadens skolor.

Externa länkar