17 maj, 2017

En modern socialförsäkring

För bara några år sedan var svenskar världens mest sjukskrivna folk. Det tvingade fram en för många smärtsam åtstramning. I den politiska rekylen luckrades reglerna upp igen och sjukfrånvaron har åter ökat kraftigt. De tvära kasten mellan frikostighet och åtstramning i Sveriges bidrags- och socialförsäkringssystemen beror på den ålderdomliga konstruktionen. Den är orättvis, krånglig och passar inte de moderna arbetsformerna. Här beskriver Stefan Fölster och Robert Gidehag ett alternativ som vinner terräng i världen.

Läs DN-debatt artikeln här.

Läs rapporten här.