16 oktober, 2015

Digitaliserad välfärd i stället för skattehöjningar

I dag finns stora outnyttjade möjligheter att förbättra välfärden och sänka kostnaderna med hjälp av smart digitalisering. Att ta till vara dessa skulle räcka med råge för att undvika kostnads- och skattehöjningar som en äldre befolkning och flyktingvågen annars kan leda till.

Läs DN-debatt artikeln här.