13 februari, 2014

Låt staten försöka att sköta de sämsta skolorna

 

Vad gör man när skolor konsekvent misslyckas med att lära eleverna nödvändiga kunskaper? I flera amerikanska delstater, där mer pengar inte hjälpte, samlades i stället dåliga skolor under en “återhämtningsförvaltning” som fungerar ungefär som en konkursförvaltning. I Sverige vore en liknande metod ett bra sätt att låta staten pröva om man faktiskt kan sköta skolor bättre än vad kommuner lyckas med.

Läs mer i Reforminstitutets artikel i Göteborgsposten.

Ytterligare en artikel, denna i Östgöta Corren.

Några referenser till de amerikanska erfarenheterna:

Ciotti, P. (1998). ” Money And School Performance: Lessons from the Kansas City Desegregation Experiment”, Cato Policy Analysis No. 298.

NOLA (2013). “Recovery School District will be country’s first all-charter district in September 2014”, 2013-12-19.

The Kansas City Star (2014). “Emails detail a hidden plan for Kansas City Public Schools”, 2014-01-13.

Kingsland, N (2013). “The recovery school district model”, i Wisconsin Policy Research Institute, “Pathway to success for Milwaukee schools”.