19 januari, 2013

Så blev det rea hos tandläkaren

Sistaminuten-priser är ett framgångsrikt koncept på många marknader. Så varför inte också i tandvården? Två handelsstudenter prövade idén, och det blev succé.

Många som är sjuka upptäcker att det kan vara svårt att få läkartid, och får ibland vänta så länge att de blir ännu sjukare. Samtidigt är det ett faktum att de tillgängliga läkartiderna inte alltid utnyttjas på bästa sätt. Handelsstudenterna Jonatan Hallenberg och Elias Nilsson har nyligen lanserat en smart samhällsinnovation som möjliggör bättre matchning mellan patienter och läkare, åtminstone i tandvården.

På många marknader används prismekanismer för att se till att utbud och efterfrågan möts. Det är därför som alltifrån flygresor till hotellrum ibland säljs via rabatterade sistaminuten-erbjudanden. Jonatan och Elias noterade att också tandläkare ibland får luckor i sina kalendrar, exempelvis på grund av att patienter ställer in tider med kort varsel. Samtidigt såg de att många, inte minst studenter med begränsad budget och flexibla scheman, skulle kunna anpassa sig till de tider som snabbt blev tillgängliga.

Därför lanserade de två studenterna, i samarbete med 15 tandläkare, ett sistaminuten-system för tandvården. När de 15 tandläkarna får en avbokning registrerar de detta i sina journalsystem, som sedan överför informationen till hemsidan www.standbytid.se. De som behöver tandvård kan på hemsidan söka efter de lediga tider som erbjuds till rabatterat pris.

Att konceptet med sistaminuten-bokningar har kunnat bli en framgång inom tandvården förklaras delvis av den utbredda konkurrens som finns inom branschen. En annan förklaring är att vårdtagarna betalar för tandläkarbesök och därmed har drivkrafter att hitta behandlingar på udda tider till lägre pris.

Även inom sjukvården skulle dock liknande innovationer kunna skapa tydlig förbättring. Exempelvis kan det vara möjligt med erbjudanden om att patienter som bokar sjukvård i sista minuten helt eller delvis slipper egenfinansiering via patientavgifter.

Liknande system som standbytid.se har redan prövats i vården i andra länder. Ett exempel finns i USA. När ekonomistudenten Cyrus Massoumi 2007 drabbades av sprucken trumhinna under en flygning till New York upptäckte han att det tog fyra dagar att få en läkartid.

Tillsammans med två vänner bestämde sig Cyrus för att ändra på detta. De skapade hemsidan www.zocdoc.com som matchar läkare med patienter. Precis som på standbytid.se lägger läkare upp avbokade tider, liksom i övrigt lediga tider, på sidan. På bara några år har Zocdoc fått en miljon användare, och företaget värderas till 750 miljoner dollar.
Standbytid och ZocDoc är illustrativa exempel på hur mer och fler marknadslösningar i vården kan förbättra resursutnyttjandet. Kostnaderna sjunker samtidigt som utbudet av vård som enskilda läkare kan ge ökar.

Visserligen existerar redan hemsidor i Sverige, bland annat drivna av landstingen, där patienter kan leta information om lediga läkartider och boka in besök. Men samtidigt finns en brist på entreprenörskap i matchningen, i termer av drivna personer som verkar för att optimera matchningen av utbud och efterfrågan. Genom att utforma priser och ersättningssystem på smartare sätt bör det vara möjligt att stimulera liknande satsningar också inom den svenska vården.

Läs mer:

Dental24.se
Fastcompany rankning över kreativa affärsmän
New York Times (2012). ”Vital Signs by Phone, Then, With a Click, Doctor’s Appointment”, 2012-04-11.
Standbytids hemsida

Nima Sanandaji