23 april, 2013

Distansundervisning lyft för skola i Kramfors

 

Ådalsskolan i Kramfors hade ett stort problem. Hur ordna modersmålsundervisning och den lagstadgade studiehandledning på modersmålet? För nyanlända kan en bra språkintroduktion och handledning vara avgörande. Kramfors är en liten kommun och behöriga modersmålslärare växer inte direkt på träd.

Den ansvarige rektorn Mikael Wiklund rekognoscerade hur andra kommuner löst detta och fastnade för en lösning som Ljusdals kommun hade anammat. Den byggde på en distansundervisning via webb där läraren satt i Uppsala (Uppsala Språkskola) och eleven i Ljusdal. Enligt Ljusdals kommun var det enda de behövde tillhandahålla en dator med kamera och headset, resten stod Uppsala språkskola för, dessutom till en rimlig kostnad. Sedan hösten 2011 är detta nu igång också i Kramfors.

Parallellt har skolans IT-resurser förnyats med en uppdatering av det trådlösa nätverk, 1-1 satsning på Ipads till elever och lärare på skolan, övergång till digitala läromedel för hela gymnasieskolan och mer. Därför kan nu webbsändningar köras på Ipad. Möjligen blev detta den första distansundervisning via Ipad i en skola i Sverige. Flera kommuner har skickat studiebesök till Kramfors.

Som ofta ställer regelverket dock hinder i vägen. Ådalsskolan vill även erbjuda kinesisk språkundervisning, vilket inte minst efterfrågas i Kramfors näringsliv där det finns många exportföretag. Tyvärr ställer lagen till det då regeringen utfärdat en förordning där endast en skola i Sverige får bedriva distansundervisning inom Sverige, förutom i modersmål och studiehandledning, nämligen Torsås gymnasium. Skolverket och departementet har av obegriplig anledning inte velat eller kunnat lösa den knuten.

Det finns nu en betydande forskningslitteratur som tyder på att undervisning som på rätt sätt använder IT och distansundervisning har en stor potential. För högskoleundervisningen har Reforminstitutet skrivit om detta här. Men i skolan kan det bli minst lika viktigt.

Kontakt: mikael.wiklund@kramfors.se