24 mars, 2014

En rättvisemärkt jobbpolitik

 

För snart ett år sedan utlovade Stefan Löfven att Sverige skulle få EUs lägsta arbetslöshet till år 2020. En forskningskommission under ledning av professor Mårten Palme skulle ta fram konkreta förslag. I kommissions resonemang staplas emellertid  självmotsägelser på varandra. De flesta av förslagen gäller små förändringar i olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar. Det reser frågan hur en ambitiös rättvisemärkt jobbpolitik  skulle kunna se ut.

Läs artikeln i Expressen här.