7 mars, 2013

Ett budgettak för regleringskostnader – exempel körkort

På många områden har regleringsdrivna kostnadsökningar vida överstigit människors inkomstökningar. Därför har många inte råd att köpa nya bostäder eller att skaffa körkort. Nio av tio unga kvinnor mellan 20 och 30 år som är födda utomlands och saknar gymnasiebehörighet har inte körkort. Samtidigt krävs körkort för de flesta jobb som man kan få utan arbetserfarenhet. Läs Reforminstitutets artikel om detta i Aftonbladet. Om Sverige hade  ett budgettak för myndigheters regleringsiver skulle intresset för smartare regleringar vara större.