23 september, 2014

Så har Minnesota minskat utanförskap

Minnesota rankas ofta som en av de bästa amerikanska delstaterna att bo i. Samtidigt finns också ett omfattande utanförskap, framförallt bland marginaliserade minoritetsgrupper. Steve Rothschild, som hade omfattande erfarenhet från näringslivet, insåg möjligheten att genom socialt företagande främja en övergång från bidrag till arbete. Därför startade han ”Twin Cities Rise” år 1993, ett program som i grunden går ut på att lära vuxna med afroamerikansk ursprung färdigheter som kan hjälpa dem att komma i arbete.

Rotschild hade mer än två årtiondens erfarenhet från vinstdrivande verksamheter när han började engagera sig i sociala organisationer. Han nådde slutsatsen att organisationer som verkade för sociala mål skulle kunna bli betydligt bättre om de var mer resultatinriktade. Därför inriktade han Twin Cities Rise på den tydliga målsättningen att skapa ett mätbart ekonomiskt likväl som socialt mervärde. Organisationen grundades därför på ett ”pay-for-performance” model.

I dialog med delstatens ekonomer förklarade Rotschild att organisationen inte sökte allmänt stöd för verksamheten. Istället ville de få en ekonomisk ersättning varje gång de lyckades få personer som tidigare varit beroende av bidrag att genom jobbträning komma i arbete. Programmet har blivit en stor framgång. ABC News rapporterade i mitten av 2012 att runt 1 500 personer årligen deltar i Twin Cities Rise. När en deltagare får ett jobb där lönen uppgår till minst 20 000 amerikanska dollar per år betalar delstaten ut en ersättning på 9 000 dollar till Twin Cities Rise. Enligt ABC News innebär detta att Minnesota får en 670 procents avkastning på sin investering, i termer av nya skatteintäkter och minskade utgifter för bidrag. Twin Cities Rise investerar relativt mycket i sin arbetsträning, men belönas å andra sidan väl för sina konkreta framgångar.

Minnesota har verkat för att expandera den ersättningsmodell som Steve Rothschild föreslog för dem till olika verksamheter som kan erbjuda ett ekonomiskt och socialt lyft. Kanske kan principen att betala för framgång introduceras på bred front också i svensk politik? Trots allt finns omfattande möjligheter att stärka samhällsekonomin och förbättra medborgarnas välfärd genom att lyfta ur individer och familjer ur ekonomisk och social fattigdom. Samhällsekonomin skulle tjäna hundratusentals kronor per år för varje familj som skulle övergå från bidrag till arbete, framförallt om det rör sig om reguljära snarare än subventionerade anställningar. Samtidigt är det välkänt att de arbetsmarknadspolitiska insatser som genomförs, för en kostnad på miljarder kronor årligen, ofta inte når sin målsättning. Varför inte ge samma möjlighet som i Minnesota för externa organisationer att få betalt för framgångsrikt socialt arbete med att minska utanförkapet?

Läs mer

ABC News (2012). “Twin Cities Rise Job Training Program Gets $1.5M”, 2012-06-29.

Dowser (2012). “Steve Rothschild On How Non-profits Can Learn From Market-Driven Organizations”, 2012-04-03.

 Huffington Post (2013). “The Two Sides of the Twin Cities”, bloggpost, 2013-01-21.

Stanford Social Innovation Review (2012). “How Nonprofit Economic Value Creates New Capital Sources”.

Nima Sanandaji, Tekn. Dr.

www.sanandaji.se

0733-960481