17 april, 2015

Fler nya jobb trots automatisering

Sverige har under senare år klarat automatisering av jobb över förväntan. Det visar den första svenska undersökningen av vilka jobb som skapas av automatiseringen, och inte bara vilka som försvinner. De nya jobben räcker dock inte helt och hållet. Svensk politik behöver i mycket större utsträckning fokusera på reformer som hejdar några av automatiseringens avigsidor, och ökar dess potential.

I en tidigare rapport av automatiseringsrisken som SSF och Reforminstitutet publicerade i somras drogs slutsatsen att 53 procent av svenska jobb finns i yrken som kan automatiseras inom 20 år. I en ny rapport visas att automatisering under perioden 2006-2011 faktiskt redan ägt rum i samma höga takt, med drygt 2 procentenheter av jobben per år. På fem år har således var tionde jobb automatiserats, eller ungefär 450 000 arbetstillfällen. Mest har rutinjobb minskat i industrin, vid butikskassorna, och i administration.

Antalet dataspecialister har däremot ökat med 20 procent, från drygt 80 000 till nästan 100 000 personer. Enligt prognosen väntas dessa ge störst jobbtillskott av alla yrken under de kommande 20 åren, och öka till runt 240 000. Därtill kommer en snabb ökning för flera andra yrken, som civilingenjörer, varav en del arbetar med digitalisering. Trots denna expansion har jobb i yrken som utvecklar digital teknik bara ersatt en mindre del av de som automatiserats. Flera andra jobbmotorer har varit ännu viktigare.

Läs artikeln på DN-debatt här.

Läs hela rapporten här.