24 mars, 2015

Integration kräver god företagsklimat – ny forskning

Reforminstitutet publicerar i ett kommande nummer av Journal of Entrepreneurship and Public Policy artikeln “The effect of local business climate on employment”. Artikeln visar att kommuner som lyckas förbättra sitt företagsklimat därmed också skapar väsentligt bättre förutsättningar för att utomeuropeiskt födda invandrare kommer i arbete. Artikeln är författad av Stefan Fölster, Anton Gidehag och Li Jansson.

I Sverige uppstår ofta en omvänd dynamik där kommuner med sämre företagsklimat har fler lediga lokaler och blir mottagare av fler asylsökande, vilket är dubbelt skadligt. Dels får de asylsökande sämre möjligheter att hitta praktik och arbete, och dels blir det större asylmottagande ett alibi som används för att förklara sämre integrationsresultat och riktar uppmärksamhet från behovet att förbättra företagsklimatet.