5 april, 2014

Så utvecklas ”I, robot” på riktigt

Kan man lära en robot att arbeta som elektriker eller rörmokare, att gå uppför trappor, öppna dörrar, sortera byggmaterial, och fixa trasiga rör eller ledningar? Är det möjligt för liknande robotar att i en snar framtid sköta farliga arbetsuppgifter, så att färre människor behöver utsättas för risk? Den amerikanska myndigheten Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) har varit mycket drivande i utvecklingen genom att utlysa priser för till synes omöjliga utmaningar.

DARPA hoppas kunna stimulera utvecklingen av robotar som kan hjälpa till med räddningsarbeten efter naturkatastrofer. Och man går tillväga på ett innovativt sätt för att nå dit.
 Det tillhör inte ovanligheterna att olika delar av offentlig sektor vill främja teknisk utveckling. Vanligtvis sker satsningarna genom direkt stöd till forskare eller företag. Men DARPA har valt en annorlunda väg. Istället för att dela ut anslag anordnade myndigheten nyligen en innovationstävling. I förväg definierade mål sattes upp för vilka arbetsuppgifter som en robot skulle behöva hantera i räddningsuppdrag. Olika företag och forskargrupper fick fria händer att utveckla prototyper som kunde hantera uppgifterna. I slutet av 2013 samlades deltagarna till en mässa, där varje robot fick en halvtimmes tid för att visa upp sig.

Bäst klarade sig en robot som det japanska företaget SCHAFT, som nyligen köptes upp av Google, utvecklat. Även en rad andra lag visade upp framgångsrika prototyper. Tävlingen inspirerade helt enkelt de mest innovativa aktörerna att vässa sin kompetens ytterligare. Uppemot åtta av de bästa lagen kommer att få finansiellt stöd från DARPA att utveckla sina prototyper vidare inför finalen år 2014. Finalen är också öppen för andra lag, som vill söka extern finansiering.

Reforminstitutet har tidigare lyft fram flertal exempel på hur tävlingsmekanismer kan utnyttjas för att stimulera till innovationer. Ett exempel är skolsatsningen ”Race to the Top” som Barack Obama lanserade 2009, där delstater belönas för att ha höjt skolresultaten efter i förväg definierade parametrar. Ett annat är InnoCentive, ett företag som rutinmässigt anordnar tävlingar för att lösa olika problem. Bland annat NASA utnyttjar InnoCentive för att få hjälp av vardagsuppfinnare att lösa komplicerade problem. DARPA har själv under senare år framgångsrikt drivit fram utvecklingen av förarlösa bilar genom innovationstävlingar.

Frågan är om innovationsstrategin att formulera ambitiösa utmaningar i kombination med tävlingar kommer att sprida sig. Kan rentav svensk offentlig sektor inspireras, så att pengarna i mindre utsträckning läggs på att finansiera projekt utifrån löftet att de leder till innovation, och i större utsträckning utgår när väl innovationerna realiserats?

 

Läs mer

DARPA:s hemsida (2013). “DARPA Robotic Challenge Trials off to a positive start”, 2013-12-21

http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2013/12/21a.aspx

Engineering.com (2013). ”Google’s SCHAFT robot wins DARPA Robotics Challenge Trials 2013”, 2013-12-27

http://www.engineering.com/DesignerEdge/DesignerEdgeArticles/ArticleID/6882/Googles-SCHAFT-robot-wins-DARPA-Robotics-Challenge-Trials-2013.aspx

IEEE Spectrum (2013). “DARPA Robotics Challenge Trials: Final Results”, 2013-12-21 http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/darpa-robotics-challenge-trials-results

Reforminstitutet (2013a). ”Obamas tävling sätter fart på skolorna”, 2013-01-19 https://www.reforminstitutet.se/obamas-tavling-satter-fart-pa-skolorna/

Reforminstitutet (2013b). ” InnoCentive – en hävstång för innovation”, 2013-06-26

https://www.reforminstitutet.se/innocentive-en-havstang-for-innovation/

The New York Times (2010). ” Google Cars Drive Themselves, in Traffic”, 2010-10-09

 

Nima Sanandaji, Tekn. Dr.

www.sanandaji.se

0733-960481