19 januari, 2013

Kreativ finansiering banar väg för ny kultur

I stället för att hoppas på pengar från offentliga byråkrater kan kulturutövare nu få hjälp direkt av sin publik. Crowd funding har banat väg för nya konstnärer och innovativa idéer.

Upptäcktsresarna Richard Chancellor, Hugh Willoughby och Sebastian Cabot grundade i mitten av 1500-talet ett företag med den storslagna titeln ”Mystery, Company, and Fellowship of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, Domains, Islands, and Places Unknown”. Målet var att nå Kina och Indien genom att hitta ett nordpass och därmed korta handelssträckan avsevärt.

Ingen enskild person eller familj kunde betala för resan, men när 240 investerare gick ihop med 25 pund vardera blev resan möjlig. En stor del av besättningen omkom under den riskabla resan, men även om allt inte gick som planerat kom ett av skeppen tillbaka med ett brev från Ivar den förskräcklige. Handelsförbindelserna mellan Ryssland och Storbritannien öppnades upp.

Den kollektiva finansieringen av upptäcktsresan innebar aktiebolagets födelse, som sedan dess blivit ett centralt inslag i den moderna ekonomin.

Idén om att gemensamt finansiera projekt som ingen ensam vill eller kan stå för har levt vidare också i andra och nya former. De franska entreprenörerna och filmproducenterna Benjamin Pommeraud och Guillaume Colboc gick inte den vanliga vägen för att finansiera sin film Demain la Veille, utan beslöt sig för att skapa en hemsida där allmänheten ombads att donera en liten summa för att finansiera filmen. Under tre veckor i mitten av 2004 lyckades de samla in motsvarande nära 50 000 dollar, vilket gjorde det möjligt för dem att producera sin film – och samtidigt popularisera begreppet ”crowd funding”.

Crowd funding går ut på att många mindre investerare går in för att finansiera ett projekt. Hittills har det slagit igenom stort i USA när det kommer till att finansiera olika kulturella projekt. Nyligen har ett lagförslag dessutom gått igenom som gör det möjligt att tillämpa crowd funding för att finansiera nya företag – hundratals personer kan nu ta på sig rollen som affärsänglar i liten skala.

Crowd funding har också slagit igenom för att finansiera kulturella projekt i Sverige. Den unge entreprenören Daniel Daboczy har exempelvis grundat sajten FundedByMe där det är möjligt att få finansiering från allmänheten för alltifrån en ny debattbok till ny musik.

Liknande finansieringslösningar har redan nått stora framgångar inom datorspelens värld, där de som vill se mer konstnärliga alternativ till de traditionella spelen donerar pengar till mindre producenter – eller rentav, i anda av crowd-creating, hjälper till med att skriva en del av spelens kod.

I stället för att förlita sig på medel som går igenom offentliga byråkrater kan konst och kulturen därmed bli mer dynamisk och levande, vilket banar väg för nya konstnärer och innovativa idéer.

Läs mer:

Fundedbyme hemsida

Lagstiftningen som godkändes av USA:s Kongress 2011-11-09 och öppnar upp för crowd funding för entreprenörer

Wikipedia: Company of Merchant Adventurers to New Lands

Nima Sanandaji