18 september, 2013

Storbritannien sätter punkt för regelkrånglet

I höstens budgetproposition annonserar regeringen en rad viktiga regelförenklingar för små företag, men inför också ny snårighet i en del skatteregler. Ett land som tagit krafttag tidigare är Sydkorea, genom att helt enkelt avskaffa 600 lagar och flera tusen regler. Det mest intressanta och systematiska arbetet med att förbättra kvaliteten i regelverket görs just nu av den engelska regeringen sedan i januari 2013. Det innehåller tre delar:

1. One-in, two out. All ny reglering som medför ökande kostnader för företag måste kombineras med regellättnader som minskar kostnader för de berörda med dubbelt så mycket.  Några regelverk är undantagna, bland annat de som kommer från EU (om inte det späs på med nationella krav) och regler som gäller krishantering.  Kostnadsberäkningarna från varje departement granskas och måste godkännas av Regulatory Policy Committee (RPC), en motsvarighet till den svenska Regelrådet men med en skarp roll. En ny reglering får inte införas om inte RPC godkänner kostnadsberäkningarna.

2. Red Tape Challenge. Varje regelområde sätts under lupp under en fem-veckorsperiod genom att allmänheten bjuds in att kommentera och komma med förbättringsförslag, eller diskutera med andra deltagare. Varje reglering gås därefter igenom av en statsrådskommitté med utgångspunkt att regleringen avskaffas om inte respektive departement kan presentera starka skäl för att behålla det.

3. Ett parallellt initiativ tas angående hur myndigheter tillämpar och administrerar reglerna i praktiken. Väntetider skall kapas, samarbetet mellan olika myndigheter skall förbättras och förslag från allmänheten skall beaktas.