6 november, 2014

Hur gör kommunpolitiker som blir återvalda?

I en ny analys har Reforminstitutet undersökt hur väljarstödet har ökat eller minskat för de partier som styrt respektive kommun sedan 2002. Resultaten är överraskande. Att öka utgifter för att gynna olika grupper belönas överhuvudtaget inte av väljarna. I stället återväljs politiker oftare som systematiskt förbättrar möjligheter att växa och skapa jobb i kommunen.

Dessa resultat speglar slutsatserna från en tidigare internationell studie av  109 regeringar i rika länder som liknar Sverige. Enligt den har väljarna genomgående belönat modiga politiker som vågar leda opinionen för reformer som lyfter tillväxt och sysselsättning. Denna analys beskrevs i boken “Renaissance for Reforms”.

Läs artikeln i Dagens Samhälle här

Läs hela rapporten här inklusive en lista av hur det har gått i varje kommun