19 januari, 2013

Bolagsbolaget – en del av ”pionjäringslivet”

Möt värmlänningarna som kom på hur man kan vara företagare och anställd på samma gång, och fick 400 personer att våga ta steget till eget.

Företagande kan vara ett sätt att genomföra en affärsidé, en väg till större egen frihet eller en möjlighet att ta sig ur arbetslöshet. Många som funderar på att bli företagare vågar dock aldrig ta steget, eftersom de räds det ansvar som följer med företagsamheten. Att sköta redovisning och betala in rätt skatter är exempel på sådant arbetsgivaren sköter åt den anställde, men som en egenföretagare själv måste hantera.

Den värmländska ideella föreningen ”Republiken Klarälvdal’n”, med ordförande Bengt Gustavsson i spetsen, skapade därför den finurliga lösningen Bolagsbolaget. Affärsidén är att en enskild kan bli självanställd genom att ”hyra” in Bolagsbolaget som arbetsgivare för en överenskommen procent av omsättningen. Detta öppnade helt nya möjligheter för företagande – eller ”pionjäringslivet”, som Bolagsbolaget själva kallar det hela.

Den självanställde är formellt anställd av Bolagsbolaget, men ansvarar själv för att göra affärer med kunder. Den självanställde får ingen fast lön, utan inkomsten baseras precis som i andra företag på genomförda affärer. Samtidigt ansvarar Bolagsbolaget för administration, inbetalning av skatter, bokföring och försäkringar. De utför också kreditupplysningar på den självanställdes kunder och har det juridiska ansvaret för alla affärer.

Sagan om Bolagsbolaget hade kunnat bli kort. I början av 2000-talet granskade Skatteverket företaget och ville därefter klassa alla självanställda som egenföretagare och upplösa bolaget. Men i det mål som medarbetarna på Bolagsbolaget själva kallade ”Vållande till annans bröd” konstaterade Kammarrätten att företaget följde gällande rätt, och verksamheten har kunnat fortsätta utvecklas.

Idag har Bolagsbolaget växt även utanför Värmland, och har ungefär 400 anställda i hela landet. Med tanke på det stora antalet självanställda, och att Bolagsbolaget aldrig kan veta vilka branscher som kommer rymmas i företaget, har det inte varit helt enkelt att formulera den bolagsordning som alla aktiebolag måste ha.

Men också på detta problem hittade Bengt Gustafsson en innovativ lösning. I den bolagsordning som finns registrerad hos Bolagsverket står att Bolagsbolaget ”bedriver verksamhet som motverkar inlärd hjälplöshet och stimulerar till personliga initiativ”.

Li Jansson