19 januari, 2013

Rwanda – från misär till ekonomiskt föregångsland

Knappt två decennier efter folkmordet blomstrar ekonomin i Rwanda. Reformer för bättre företagsklimat har ökat tillväxten och dramatiskt minskat biståndsberoendet.

Många av Rwandas centralafrikanska grannländer har under decennier varit beroende av biståndsmedel. Den rwandiska regeringen under ledning av presidenten Paul Kagame har dock insett att bistånd inte är en långsiktig lösning för landets ekonomi. Istället har Rwanda slagit in på en helt annan väg, med utgångspunkt i den egna nationens företagsamhet.

Med en befolkning där 80 procent arbetar i jordbrukssektorn är ett viktigt mål att andelen minskar till förmån för fler anställda i privat sektor. Fler företag skapar också högre skatteintäkter som i sin tur kan användas till investeringar i utbildningsväsendet, sjukvård och infrastruktur.

Därför sjösattes ett omfattande reformarbete i början av 2000-talet. Som en tidig åtgärd hyrdes den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair in som rådgivare. Den rwandiska regeringen har sedan dess ett pågående arbete med att identifiera vilka regler och brister som hindrar företag från att starta såväl som växa.

Som en följd tar det nu till exempel bara 24 timmar att starta ett företag. Skatter på bland annat import och export har avskaffats, med följd att landet nu har lägre företagsbeskattning än USA. Äganderätten har också stärkts genom omfattande registreringar av landets tomter och mark.

Förbättringarna har gett utslag i Världsbankens ranking över det internationella företagsklimatet, där Rwanda är ett av de främsta reformländerna. På den totala rankingen har Rwanda stigit till plats 58 för år 2011. Bland andra afrikanska länder är det bara Botswana som har ett lika välutvecklat företagsklimat. Rwanda har också gått om europeiska länder som Italien på plats 80 och Grekland på plats 109.

Tack vare de långtgående ekonomiska reformerna har den rwandiska ekonomin haft en årlig tillväxttakt på 8 procent sedan 2004. Även under 2009 då världsekonomin präglades av djup kris ökade Rwandas skatteintäkter med 10 procent jämfört med året innan. Dessutom sjunker inflationen snabbt. Och medan biståndsmedel utgjorde 100 procent av statsbudgeten år 1995 har andelen sjunkit till 40 procent år 2010.

Men regeringen i Rwanda är inte nöjd. Nu utreds möjligheten att införa en platt skatt på 15 procent.

En del av de kvarvarande tillväxthindren måste dock Europa hjälpa till med, som att avskaffa EU:s handelshinder som försvårar för Rwandas företag att exportera till den europeiska marknaden. Det leder till att Rwanda blir beroende av den kinesiska, öppna marknaden, vilket är särskilt riskfyllt eftersom president Kagame anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter. Att handla med fria demokratier kan därför bidra med utveckling även vad gäller dessa frågor.

Läs mer:

http://www.nationalreview.com/articles/254972/rwanda-s-economic-miracle-deroy-murdock#

http://www.minicom.gov.rw/IMG/pdf/SME_Devt_policy_V180610.pdf

http://www.minicom.gov.rw/IMG/pdf/CompetitionPolicy_September_2010-3.pdf

Doing business 2011, World Bank

Li Jansson