13 oktober, 2014

Sverige behöver en ny innovationspolitik

Sverige tappar i dagsläget innovativa näringar i en oroande takt. Därför är det hög tid att initiera en radikal och kreativ översyn av innovationspolitiken. Innovationspolitiken måste bli evidensbaserat. Grundläggande är att regeringen följer upp Reforminstitutets analys och löpande tar reda på i vilka miljöer viktiga innovationer tas fram i Sverige och hur den processen kan stärkas.

Läs debattartikeln i SvD här.

Läs Reforminstitutets analys av var Sveriges 100 viktigaste innovationer tagits fram. Analysen är genomförd av innovationsforskaren Christian Sandström.

Läs en essä om innovationer och den svenska paradoxen som beskriver varför innovationsfrämjande kräver ett annat helt annat synsätt och verktyg än forskningsfrämjandet.