8 juni, 2013

Nu bevisad – färre olyckor med mindre trafikreglering


Man kan kanske förstå att reglerande myndigheter har svårt att förlika sig med att färre regler kan ge bättre utfall. På trafikområdet börjar bevisen emellertid bli övermäktiga.

Bakgrunden är att den holländska trafikingenjören Hans Monderman utmanade radikalt de kriterier som används för att utvärdera vägplanering. Trafikingenjörer har traditionellt sett varit benägna att skapa tryggare miljöer via regleringsvägen, men Monderman menade att detta var en felaktig utgångspunkt. Istället borde man reglera mindre och därmed överföra ett större ansvar till trafikanterna. Och istället för att separera bilister, cyklister och fotgängare med hjälp av skyltar, ljus och linjer, borde man sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt integrera de olika trafikgrupperna. Eller som Monderman själv uttryckte det:

–       ”Det tråkiga med trafikingenjörer är att de alltid försöker lösa vägproblem genom att lägga till något. Enligt min mening är det bättre att fråga sig vad man kan ta bort”.

En vanlig dag passerade 18 000 motorfordon och 5 000 cyklar genom den avskalade rondellen som Monderman fick i uppdrag att rita om 2001. Det är en ganska stor trafikvolym, med tanke på att den lilla staden Drachten i Holland bara har runt 40 000 invånare. Hans Monderman ersatte vägskyltar och trafikljus med en smart vägdesign, där trafikanter tvingas att kommunicera med varandra. Konceptet går numera under namnet ”shared space”.

De lokala trafikmyndigheterna har fört noggrann statistik över antalet olyckor vid korsningen, och antalet olyckor har minskat från 10,25 i snitt per år till bara 3,5 sedan rondellen byggdes om. Det innebär en minskning av trafikolyckorna med närmare 70 procent. Samtidigt har antalet personer som skadats i samband med trafikolyckorna sjunkit från i snitt två till 0,33 per år. Detta har skett samtidigt som trafikvolymen har ökat med cirka 30 procent.

Under de senaste åren har det genomförts ett antal systematiska tester i Storbritannien, där befintliga rödljus helt enkelt stängts av under slumpmässigt valda tider. Resultaten var över förväntan positiva, i alla avseenden. Trafiken flöt mycket bättre och antal olyckor sjönk till noll. Läs mer här.