10 oktober, 2013

Nya Zeelands frizoner löser bostadsbrist

Bostadspriserna i New Zealand har skjutit i höjden. Nyligen framförde landets vice premiärminister, Bill English, att mediankostnaden för ett hus har ökat från två årslöner 1980 till 5,3 årslöner idag. Förklaringen är enligt ministern att statlig inblandning har lett till att det kostar för mycket och tar för lång tid att bygga nya hus i landet. Inte minst lagstiftningen kring markanvändning spelar en viktig roll.

Nick Smith, minister med ansvar för bostadsfrågor och miljö, har illustrerat problemet genom att titta på utbudet av byggbar mark i Auckland, New Zealands största storstadsområde.  Antalet platser där tillstånd finns för att utveckla hus ligger bara på 1 300, en tredjedel jämfört med för tio år sedan. Samtidigt behövs ca 13 000 nya boenden bara för att hålla jämn takt med befolkningsökningen.

Resultatet blir att bostadspriserna ökar kraftigt, och att de etablerade utvecklare som äger rättigheterna till byggbar mark blir rika även om de bara sitter på marken. Situationen har enligt ministern skapats av att planeringssystemet innebär att det tar ca sju år att ändra planerna över hur en bit mark får utnyttjas. Även när denna process är avklarad kan det ta mellan ett och tre år att få miljötillstånd.

Den nya lagstiftningen som nu införs, ”Housing Accords and Special Housing Areas Act”, går ut på att skapa en form av frizon i lagstiftningen. Genom lagen kan särskilda bostadsdistrikt skapas där det blir möjligt att kringgå den massiva regleringen som idag omfattar byggtillstånd. Till en början ska denna form av frizoner införas i just Auckland. Möjligheterna att få bygglov och miljöprövningar är tänkt att genom lagändringen bli betydligt bättre, och väntetiden reduceras till månader istället för år.

Kanske skulle liknande frizoner också behövas i Sverige?

 

Läs mer

Cox, W (2013). “‘Unblocking constipated planning’ in New Zealand”, NewGeography.

Performance Urban Planning (2013). “9th Annual Demographia International Housing Affordability Survey: 2013 Ratings for Metropolitan Markets”.

Smith, N (2013). “Housing Accords and Special Housing Areas Bill – Third Reading”, anförande i New Zealands parlament 2013-09-05.

http://www.beehive.govt.nz/speech/housing-accords-and-special-housing-areas-bill-third-reading

Nima Sanandaji, Tekn. Dr.

www.sanandaji.se

0733-960481