5 maj, 2014

Här finns fler ingenjörer

Det finns 1600 utländska ingenjörer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som den svenska industrin har en stor brist på ingenjörer med de rätta kvalifikationerna. Många av de utländska ingenjörerna skulle kunna komma i arbete med en kvalificerad tilläggsutbildning. En sådan fanns tidigare och gav 90 procent av deltagarna ett jobb. Av obegripliga anledningar avskaffades denna utbildning. Läs vår artikel i Aftonbladet.