26 januari, 2014

Radikalväljares samhällsekonomiska kostnad

Åtskilliga länder, och även en del svenska kommuner, hamnar i en ond cirkel. Färre jobb ger grogrund för fler radikalväljare. Fler radikalväljare försämrar samtidigt politiken och skrämmer bort arbetsgivare så att sysselsättningen minskar.

Att öka medvetenhet om radikalväljares samhällsekonomiska belastning är därför en viktig uppgift.

Läs mer och se forskningsreferenser i SvD här.