26 april, 2014

Vad har EU gjort för Sverige?

Sverige blev medlem i EU för nästan 20 år sedan. Det är därför ett lämpligt tillfälle att inventera konsekvenserna, och dra lärdomar för hur Sverige bör förhålla sig till EU:s fortsatta utveckling. I en ny bok bok jämför Reforminstitutet och tankesmedjan ECIPE vad medlemskapet har inneburit jämfört med de offentliga konsekvensanalyser som gjordes och de uppfattningar som Ja- och Nej-sidorna framförde inför folkomröstningen 1994.

Läs DN-debatt artikeln här.

Läs boken i pdf-format här.

Boken kan även beställas i tryckt format från Samhällsförlaget. Den presenteras även på ett seminarium den 8. maj.