8 mars, 2018

Innovationstävlingar kan lyfta Sverige

Nu har Konkurrensverket publicerat vår rapport om möjligheter till så kallade Grand Challenge innovationstävlingar i Sverige. I Sverige genomförs en del innovationstävlingar, men det är nästan uteslutande “blue sky” tävlingar där en mindre prissumma delas ut till någon som anses ha gjort en bra innovationsinsats. De stora framgångarna för innovationstävlingar i USA och några andra länder har i stället byggt på att ambitiösa tekniksprång har definierats, och en stor prissumma har getts till den som först lyckas. Sverige har ett betydande outnyttjat potential att med hjälp av Grand Challenge innovationstävlingar stimulera större teknologiska språng som inte minst kan bli exportframgångar.

 

Läs rapporten här.