8 november, 2014

En hållbarhetsgaranti för Sveriges industri

Sedan 2009  utvecklas svensk industri anmärkningsvärt sämre än i övriga Europa.  Svensk industrisysselsättning har över huvud taget inte hämtat sig jämfört med den värsta krismånaden. 27 EU-länder har i genomsnitt ökat industriproduktionen med 10 procent sedan 2009, medan den ligger stilla i Sverige. Det är inte bara länder som Tyskland och Österrike som har dragit ifrån rejält. Även Frankrikes, Belgiens och Danmarks industri har hämtat sig bättre än Sveriges. Bland de få länder som har haft en sämre utveckling finns Grekland och Finland. Tappet som redan skett riskerar att bli till en rutschkana som långvarigt sänker svensk industriproduktion. Flera dråpslag kommer nu samtidigt.

Regeringens miljö- och skatteambitioner bör därför balanseras av en hållbarhetgaranti för industrin. Alla fördyringar i form av skattehöjningar och miljöstyrmedel skall då matchas krona för krona av motsvarande lättnader i industrins övriga villkor. Svaveldirektivets transportkostnadsökningar kan till exempel balanseras av en förkortning av de fyra år som det i snitt tar att få för miljötillstånd till en investering. Konjunkturinstitutet eller annan myndighet skulle ansvara för att beräkna att garantin uppfylls.  En sådan hållbarhetsgaranti kan dämpa industrins osäkerhet inför nya investeringar.

Läs DN debattartikeln här.