9 oktober, 2014

Bättre sjukvård möjlig med lägre skatter

Den nya majoriteten i Västra Götalandsregionen har aviserat skattehöjningar på 35 – 40 öre för att täcka underskotten. Dessa beror dock inte på knappa resurser, utan på stora brister i organisationen. Sjukhusläkarna träffar i snitt betydligt färre patienter än i de flesta andra regioner/landsting. Om Västra Götaland lärde sig av några av världens bästa sjukvårdsorganisationer skulle skattehöjningar vara helt onödiga. Läs artikeln i Göteborgsposten här.