Makroekonomi

IMF omfamnar Reforminstitutets förslag

16 oktober, 2018
År 2015 publicerade Stefan Fölster och Dag Detter boken “The Public Wealth of Nations” som visade hur länder väsentligt bättre kunde förvalta och använda offentlig förmögenhet såsom statliga bolag och fastigheter. Boken kom med bland Financial Times och Economists Book of the Year. Den följdes också av “The Public Wealth of Cities” år 2017. Nu […] Läs mer...

Det våras för fuskarna

24 april, 2017
Ansedda tidningen Prospect Magazine publicerar idag vår första artikel om vågen av “laglig fusk” som rycker undan mattan för många människors inkomster, livskvalitet och även hälsa. Denna artikel är också startskottet för arbetet med en ny book på detta tema: Las artikeln i Prospect magazine här. Läs mer...

Den digitala revolutionen kräver ny ekonomisk politik

8 maj, 2016
Ett omfattande skifte sker till digital konsumtion och produktion. Den förblir osynlig i statistiken om tillväxt, levnadsstandard och jämlikhet. Därför kommer skatte- och fördelningspolitiken att slå allt mer slint. Penningpolitiken kan ge upphov till nya finansiella kriser. Nu behöver regering och Riksbanken förklara hur de beaktar den ekonomiska politikens allt större döda vinkel och hur […] Läs mer...

Economist skriver om Reforminstitutets nya bok

15 juni, 2015
Tidskriften Economist berömmer i sitt senaste nummer boken ”The Public Wealth of Nations – how management of public assets can boost or bust economic growth”. Palgrave/Macmillan ger ut boken den 22 juni, men den väcker redan mycket debatt. Läs om allt på den nya hemsidan som samlar den internationella diskussionen om boken. Läs mer...

Ny rapport om invandring och tillväxt

12 juni, 2015
Vid ett seminarium den 24. juni presenteras rapporten “I nationens intresse” skriven av professor Jesper Strömbäck. I den kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling. Det är en viktig och omdebatterad fråga där många har en åsikt. Det finns dock förvånansvärt mycket forskning på området som ger bättre vägledning. Läs hela rapporten här. […] Läs mer...