16 oktober, 2018

IMF omfamnar Reforminstitutets förslag

År 2015 publicerade Stefan Fölster och Dag Detter boken “The Public Wealth of Nations” som visade hur länder väsentligt bättre kunde förvalta och använda offentlig förmögenhet såsom statliga bolag och fastigheter. Boken kom med bland Financial Times och Economists Book of the Year. Den följdes också av “The Public Wealth of Cities” år 2017.

Nu har IMF tagit till sig resonemanget. Dels har Fölster och Detter publicerats i IMFs skrifter.

Dessutom har IMF tagit fram en uppdaterad egen analys med ungefär samma budskap. IMF chefen Christine Lagarde talar nu också i olika sammanhang för våra förslag.